Rechizite gratuite

Publicăm câteva precizări privind acordarea rechizitelor şcolare gratuite, cu actele necesare pentru primirea acestora, în anul școlar curent.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţiile de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, arende, chirii, acordate în condiţiile legii ( cf. Art. 3 şi 4 din Anxa 1 la OMECTS nr. 4385 din 7.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordoanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare).

În luna iulie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară a fost de 2.300 de lei, deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2021, poate fi de maximum 1.150 lei.

Actele necesare sunt următoarele:

• cerere
• copie certificate de naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinere
• copie carte de identitate părinţi / tutore legal
• adeverinţa din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă, precum şi cuantumul acesteia în luna iulie 2021 pentru toţi elevii / studenții membri ai familiei
• adeverinţă de salariat cu salariul net pe luna iulie 2021, pentru ambii părinţi
• copie cupoane de alocaţie / alocaţie complementară, cupoane de şomaj, pensie pe luna iulie 2021
• în cazul în care nu au venituri, declaraţie notarială că nu realizează venituri din salarii, terenuri agricole, chirii
• hotărâre judecătorească de încredinţare a minorilor şi pensie alimentară stabilită, dacă este cazul.

PUTEȚI DESCĂRCA DE AICI MODELUL DE CERERE:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s