Cum se vor efectua testele de salivă

Ministerul Sănătății a prezentat procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ.

Acestea vor fi administrate fie acasă de părinții elevilor, înainte de școală, fie la școală, de către cei responsabili. Testele se vor face de două ori pe săptămână, luni și joi.

În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecție cu virusul SARS-COV 2, se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă.

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:

În prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs; testarea se va efectua în sala de clasă / grupă sau în alte spatii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ sau la domiciliu, sub îndrumarea părinților / reprezentanților legali. Persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios.

În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi prevăzute cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi, și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;
2. Se păstrează testele intre +2 – +30 °C;
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasa din folia protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de saliva imediat după recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului.
6. Se asigură permanent dezinfecția corecta a mâinilor și suprafețelor.

Pentru testarea propriu-zisă:
– se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și folositi-l cât de curând posibil Se așează dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată
– se scoate un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie
– se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei
– se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extractie
– se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca și deșeu medical
– se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția
– se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta)
– se citește rezultatul după 10-15 minute

Cum se interpretează rezultatul unui test de salivă

Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:

Pozitiv: Apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare.

Negativ: O linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T).

Neconcludent: Linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultelor nule. Revizuiți procedura și repetați testul utilizând o nouă casetă de testare.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele responsabilități:

1. Asigură sprijin metodologic, inspectoratelor școlare județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București, privind testarea cu teste rapide antigen din salivă în unitățile de învățământ, precum și pentru managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non- invaziv efectuat din proba de salivă.
2. Coordonează instruirea cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din probă de salivă, de interpretare a rezultatelor acestora, precum și de colectare a testelor utilizate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s