Probă de sport la Evaluarea Națională

Un grup de senatori a venit recent cu o propunere legislativă de modificare a conținutului examenului de Evaluare Națională. Potrivit prevederilor acesteia, rezultatele examenului de la absolvirea clasei a VIII-a se vor exprima printr-un punctaj similar testelor internaționale, iar setul de probe va include și o probă de sport.

Probele de evaluare națională de la sfârșitul claselor a IV-a și a VI-a vor include și ele teste de competențe deprinse în timpul orelor de educație fizică, iar la clasa a VI-a se va adăuga o probă teoretică de evaluare a cunoștințelor de igienă personală, nutriție și fair-play.

Examenul de la sfârșitul clasei a opta ar urma să aibă următoarea structură: a) o probă scrisă la limba și literatura română; b) o probă scrisă la limba maternă; c) o probă scrisă trans-disciplinară la matematică și științe: d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională; e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului; f) o probă practică a deprinderilor motrice dintr-o disciplină sportivă la alegere prevăzută de programa școlară, susținută în timpul anului școlar; g) o probă orală trans-disciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului.

Printre cei care semnează acest proiect se numără și un fost ministru al Educației, dna Monica Anisie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s