Anul școlar 2022-2023

Ordinul privind structura anului şcolar 2022 – 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial. Anul şcolar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile anului şcolar 2022 – 2023 încep la data de 5 septembrie 2022, prevede ordinul ministrului Educaţiei.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

– pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;

– pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023;

– pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023;

– pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Conform articolului 2 al ordinului, anul şcolar 2022 – 2023 se structurează astfel:

cursuri: luni, 5 septembrie 2022 – vineri, 21 octombrie 2022

vacanţă: sâmbătă, 22 octombrie 2022 – duminică, 30 octombrie 2022

cursuri: luni, 31 octombrie 2022 – joi, 22 decembrie 2022

vacanţă: vineri, 23 decembrie 2022 – duminică, 8 ianuarie 2023

cursuri: luni, 9 ianuarie 2023 – vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti, după caz;

vacanţă o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti, în perioada 6-26 februarie 2023

cursuri: luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz – joi, 6 aprilie 2023

vacanţă: vineri, 7 aprilie 2023 – marţi, 18 aprilie 2023

cursuri: miercuri, 19 aprilie 2023 – vineri, 16 iunie 2023

vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri, se arată în ordin.

Programul naţional Şcoala altfel şi Programul Săptămâna verde se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).

Sursă imagine: fototeca personală Alex David

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s