Oferta de programe a Casei Corpului Didactic

În perioada februarie – martie 2023 Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula următoarele programe de formare, avizate OME cu nr. 32595/14.11.2022:

1. Educația non-formală – o alternativă la educația tradițională

– 20 de ore (10 ore față-în-față + 10 ore muncă individuală pe platformă);

– gratuit

– grup-țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, gimnazial și liceal, profesori diriginți, profesori documentariști, consilieri școlari

– detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor,  florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251

2. Rolul și importanța metodelor interactive

– 20 de ore (10 ore webinar online + 10 ore muncă individuală pe platformă);

– gratuit

– grup-țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

– detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor,  florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251

3. Engleza pentru personalul din învățământul preuniversitar – aplicații utilizând tehnologia modernă (nivel A1-A2, începători)

– 20 de ore (10 ore sub formă de webinar online + 10 ore muncă individuală pe platformă);

– 80 lei / cursant

– grup-țintă: personal didactic de predare, personal de conducere, îndrumare și control, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

– detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor,  florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251

4. Cum să creștem sănătoși

– 20 de ore (10 ore față-în-față/webinar online + 10 ore muncă individuală pe platformă);

– gratuit

– grup-țintă: profesori învățământ preșcolar și primar

– detalii suplimentare: prof. Luca Denisa-Ioana, metodist CCD Bihor,  denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771 272 189

5. Dezvoltare de abilități în rândul elevilor din clasele I și a II-a – ABC-ul emoțiilor

– 20 de ore (10 ore față-în-față/webinar online + 10 ore muncă individuală pe platformă)

– gratuit

– grup țintă: profesori învățământ primar/consilieri școlari

– detalii suplimentare: prof. Luca Denisa-Ioana, metodist CCD Bihor,  denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771 272 18

6. Proiectul național „Eu și Copilul Meu”

– 20 de ore (10 ore față-în-față/webinar online + 10 ore muncă individuală pe platformă)

– gratuit

– grup-țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

– detalii suplimentare: prof. Luca Denisa-Ioana, metodist CCD Bihor,  denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771 272 189

Înscrierea se face accesând link-ul disponibil pe site-ul www.ccdbihor.ro, secțiunea Formare continuă – Programe avizate.

Conform OME 4224/06.07.2022 și Anexei nr. 3 a Notei Nr. 4663/DGMRURS/ 19.09.2022 – Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor de abilitare funcțională, fiecare dintre aceste programe va putea fi echivalat în anul școlar 2023-2024 cu un nr. de 7 – 8 credite profesionale transferabile, cu mențiunea că numărul de CPT obținute prin parcurgerea unor programe de abilitare funcțională într-un interval de cinci ani este de maximum 15.

Aceste informații sunt aduse la cunoștința publicului de către directorul CCD Bihor, prof. dr. Alin-Serafim Ștefănuț.

Sursă portret: arhiva personală Alin Ștefănuț

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s