Fără telefon mobil în timpul orelor

Folosirea telefoanelor mobile de către elevii din învățământul preuniversitar nu va mai fi permisă, conform unei măsuri adoptate la începutul săptămânii trecute în Camera Deputaților.

Sunt prevăzute explicit și alte obligații pentru elevi: să frecventeze toate cursurile şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu; să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată; să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate a şcolii.

Elevilor le este interzis să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de elev, alte documente din aceeaşi categorie) sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; să introducă şi să difuzeze în școală materiale care atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice, să participe la jocuri de noroc în școală, să aducă materiale electorale, de prozelitism religios sau cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online; să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă.

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s