Pledoarie pentru planuri-cadru de liceu cât mai curajoase

La începutul lunii mai, a apărut în presă o variantă de lucru a noilor planuri-cadru pentru liceu. Federația Coaliția pentru Educație, Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Părinților – Edupart salută începutul acestui demers și susțin ca în sălile de clasă să ajungă o nouă paradigmă curriculară cât mai curajoasă. 

Într-o eră a dezvoltării Inteligenței Artificiale (AI), în care școlile pregătesc discipline de tipul Nanoștiințe și studiază Algoritmi la Matematică pentru a înțelege cum învață mașinile (Machine Learning), este esențial ca programele școlare să urmeze realitatea și să pregătească elevii pentru viitor. Avem așteptarea ca programele să pornească de la analize ale competențelor viitorului și să se bazeze pe studii care relevă paradigma nouă de competențe până cel puțin în 2030. Reziliența, curajul, leadership-ul și etica sunt doar câteva dintre ele.

Recunoaștem și apreciem pașii spre această direcție prin exercițiul academic al planurilor-cadru apărute în presă, însă vedem și o nevoie mai mare de modernizare a disciplinelor tradiționale, de inter și transdisiplinaritate. Considerăm acest demers ca pe o tranziție spre o zonă de autonomie curriculară și mai mare, mult așteptată de școli. 

În același timp, subliniem faptul că, în contextul unui număr mai mare al disciplinelor opționale din Curriculum la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ), este necesară acordarea unei mai mari atenții asupra modului în care se stabilește CDEOȘ. Elevii trebuie să aibă posibilitatea, în mod real, să aleagă discipline/domenii de studiu, în funcție de propriile nevoi și interese de cunoaștere și nu în funcție de ceea ce decide unitatea de învățământ să îi ofere “pe baza resurselor disponibile”.

Reprezentanții elevilor și-au manifestat chiar dorința de a avea un grad mai ridicat de libertate în alegerea materiilor opționale complementare profilului. Astfel, în zona de CDEOȘ, elevii ar avea posibilitatea de a alege și materii complementare profilului, care nu mai fac parte, începând cu clasa a XIa, din trunchiul comun.

Coaliția pentru Educație s-a implicat activ și a lansat încă din 2020 o propunere de planuri-cadru pentru liceu, propunând, la momentul respectiv, o nouă perspectivă asupra acestora, susținută și de către Consiliul Național al Elevilor.

Analizând documentul de lucru în discuție, apreciem faptul că în acesta se regăsesc principiile susținute de Coaliție în 2020, la care se adaugă, în plus, altele noi. Dintre acestea, enumerăm câteva pe care ne-am dori să le regăsim și în variantele finale:

  • consilierea vocațională și/sau pentru carieră;
  • specializarea și integrarea pe piața muncii;
  • echilibru și asigurarea unui set comun și variat de competențe, indiferent de profil;
  • relevanță și ancorare în lumea reală;
  • autonomia curriculară, decizia școlilor și alegerea elevului;
  • modularitate și diferențiere pe nivel;
  • opționalitate graduală.

De asemenea, remarcăm importanța acordată competențelor digitale și celor multilingvistice, abordarea modernă a disciplinelor Istorie și Geografie și introducerea ca opțiune a disciplinei Perspective globale. Nu mai puțin notabile sunt și studierea mai multor sporturi în cadrul disciplinei Educație fizică și prezența implicării civice sau a voluntariatului. Jocul de echipă credem că va putea contribui semnificativ la așezarea unor valori importante de cooperare, reziliență clădită sănătos și va pune totodată bazele unei culturi a anti-fragilității.

Ne așteptăm ca, în cadrul disciplinei Consiliere și abilități socio-emoționale să regăsim elemente de dezvoltare personală, coaching, educație pentru sănătate și consiliere vocațională. Recomandăm, de asemenea, o pregătire riguroasă a profesorilor în acest sens. 

Considerăm că, pentru a genera impactul dorit, acest cadru trebuie însoțit de un demers coerent de articulare a rolurilor și a  responsabilităților fiecăruia dintre actorii implicați în proces și o structură de sprijin adecvată pentru profesorii care vor avea oportunitatea de a susține această schimbare atât de necesară.

Nu în ultimul rând, ne manifestăm disponibilitatea de a contribui cu expertiză și perspective constructive la grupurile de lucru consultative sau la cele ce vor lucra la legislația subsecventă. 

IULIAN CRISTACHE,

președintele Federației Naționale a Părinților – Edupart

Vom reveni în zilele următoare cu câteva din aspectele pozitive identificate de Edupart în varianta de lucru a noilor planuri-cadru.

Sursă portret generic: fototeca personală Iulian Cristache

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s