Seminar: Sistemul de învățământ modern. E-learning și evaluare

Prin intermediul seminarului Sistemul de învățământ modern. E-learning și evaluare, sâmbătă, 20 mai 2023, la Mânăstirea Sfânta Treime din localitatea Bic, județul Sălaj, Asociația TopFormalis și formatorii psih. drd. Crina Crețu, și subsemnatul, psih. drd. Alin Crețu, au facilitat nu doar dobândirea cunoștințelor teoretice, ci și dezvoltarea abilităților practice și a competențelor socio-emoționale ale auditorilor, din județele Bihor și Sălaj.

Astfel, s-a creat un cadru propice pentru creșterea încrederii în sine, îmbunătățirea relației profesor – elev și încurajarea unei atitudini pozitive față de managerizarea învățării. Prin explorarea teoriilor lui Edgar Dale și prin implicarea interactivă a simțurilor în procesul de învățare, profesorii au avut ocazia de a-și îmbunătăți capacitățile de asimilare și reținere a informațiilor.

De asemenea, prezentarea mijloacelor didactice moderne și a tehnologiilor educaționale a oferit participanților o perspectivă nouă asupra modalităților de predare și învățare. Utilizarea dispozitivelor electronice și a instrumentelor IT a fost considerată o resursă valoroasă pentru optimizarea procesului de învățare și stimularea interesului elevilor.

Motivația și entuziasmul manifestate de participanți la finalul activității a reflectat importanța pe care au acordat-o învățării eficiente și adaptate la cerințele societății actuale. Dorința de a aplica noile cunoștințe și strategii dobândite, în activitatea didactică curentă, indică dorința de a oferi o educație de calitate și de a contribui la dezvoltarea elevilor într-un mod holistic.

Evenimentul a făcut parte din proiectul Clubul Prietenilor TopFormalis, ediția a VII-a, inclus în Calendarul Activităților Educaționale Județene al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

În concluzie, seminarul organizat de Asociația TopFormalis a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru participanți de a-și dezvolta competențele învățării eficiente și de a se familiariza cu instrumente și tehnologii moderne în domeniul educației. Prin
promovarea unui învățământ adaptat la nevoile actuale și prin încurajarea schimbului de experiență, acest eveniment a contribuit la dezvoltarea personală și profesională a celor implicați, având un impact pozitiv asupra practicilor educaționale în beneficiul elevilor.

psih. drd. ALIN CREȚU

Sursă imagini: fototeca personală Alin Crețu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s