Atu pentru viitor

Simpozionul online Calitatea – un atu pentru viitor se adresează elevilor de liceu și gimnaziu, studenților de la ciclurile licență și master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și specialiștilor din mediul economic cu preocupări în tematica evenimentului.

Evenimentul va avea loc în zilele de 11 și 12 noiembrie 2021.

Tematica simpozionului Calitatea – un alu pentru viitor are la bază următoarele subiecte propuse pentru lucrările și proiectele participante:

 • Calitatea vieții
 • Calitatea mediului
 • Calitatea produselor
 • Calitatea serviciilor

Lucrările/proiectele elevilor și studenților vor fi jurizate pentru desemnarea celor mai bune prezentări, iar rezultatele jurizării se vor comunica la finalul evenimentului. Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul Facultății de Chimie lndustrială și Ingineria Mediului.

Toți participanții la eveniment vor primi diplome de participare în format electronic. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului on-line Calitatea – un atu pentru viitor, vor fi publicate într-uri volum identificat prin cod ISSN.

Termenul=limită pentru înscrierea participanților la Calitatea – un atu pentru viitor este 10 noiembrie 2021, ora 12, dată până la care trebuie efectuate următoarele:

 • completarea online a formularului de înscriere prin accesarea link-ului https://forms.ale/rvJzskgsZlHPsQtM
 • transmiterea pe adresa de e-mail ZiuaCalitatiiCAICAM@gmail.com a rezumatului lucrării / proiectului (format Word, maxim o pagină, conform template-ului existent pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la Secțiunea Evenimente) și a fișierului suport în format PowerPoint pentru prezentarea lucrării / proiectului.

Toți participanții la eveniment vor primi diplome de participare în format electronic. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum identificat prin cod ISSN.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului prin
Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului din cadrul
Universităţii Politehnice Timişoara, împreună cu partenerii săi tradiţionali: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, Aquatim SA, Asociaţia Generală a Inginerilor din România -Sucursala Timiş şi în colaborare cu Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Calităţii.

Spicuim din textul invitatiei redactate cu acest prilej de organizatorii evenimentului:

În fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie întreaga lume sărbătorește Ziua
Mondială a Calității, data fixată pentru acest an fiind 11 noiembrie 2021. Evenimentul este o ocazie
de a focaliza atenția persoanelor, echipelor, organizațiilor non-profit, agenților economici și
factorilor de decizie, asupra aspectelor esențiale care vizează îmbunătățirea calității vieții, serviciilor
și produselor.
Într-o economie globală, în care succesul depinde în mod obligatoriu de calitate, inovare şi
dezvoltare durabilă, Ziua Calităţii este o oportunitate de a sublinia încă o dată importanţa acestor
deziderate pentru fiecare organizaţie. Scopul Zilei Mondiale a Calităţii este de a conştientiza
importanţa acesteia în jurul nostru şi de a încuraja organizaţiile din întreaga lume să pună accentul
pe calitate în drumul spre prosperitate şi creştere economică. Împreună dorim să formăm o echipă
unită și complexă al cărei mesaj unitar constă în menținerea și dezvoltarea continuă a calității.
Simpozionul CALITATEA – un atu pentru viitor se adresează elevilor de liceu și gimnaziu,
studenților de la ciclurile licență și master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar și universitar și specialiștilor din mediul economic cu preocupări în
tematica evenimentului.
În cadrul manifestării se pot înscrie lucrări originale sau proiecte redactate și elaborate de
către:

 • echipe constituite din maxim doi elevi (clasele V–VIII sau IX–XII) coordonaţi de către un cadru
  didactic (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice
  în licee și colegii de profil tehnic)
 • cadre didactice din mediul preuniversitar (maxim doi autori)
 • doctoranzi, cercetători și cadre didactice din mediul universitar
 • specialiști și reprezentanți ai mediului economic.

Template lucrare prezentată la eveniment

TITLUL LUCRĂRII/PROIECTULUI (Calibri bold 14)

Autori: Numele și Prenumele -Elevului1, Numele și Prenumele -Elevului 2, Profesor coordonator

Unitatea de învățământ (Denumire, Adresă, Localitate) (Calibri 12)

Adresă de email Profesor coordonator (Calibri 10)

Rezumatul lucrării/proiectului (Max 1 pagină – Calibri 12)
Bibliografie (Calibri 10):
[1]…..
[2]…..

Invitația este semnată de dl conf. dr. ing. Mihai Medeleanu, decanul Facultății de Chimie Industrialǎ și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan nr.6, 300223, Timișoara, tel. 0040-256-403063, fax. 0040-256-403060, e-mail: chimie@upt.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s