Regimul video în școala online

Situația în care elevii fac școală online, dar nu își deschid camera video este reglementată printr-un ordin de ministru, apărut la finalul anului trecut.

Potrivit acestui document, dacă „elevul răspunde cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs”.

Ordinul de ministru reglementează desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și Internet-ului. La art. 14 lit. f) se precizează că elevii „au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internet-ului; în caz contrar, elevul este considerat absent și i se consemnează absența în catalog. Absența poate fi motivată, în cazuri justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major / a părintelui / a tutorelui legal instituit. În situația în care elevul răspunde cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs; excepție fac orele destinate exclusiv evaluării elevilor, la care aceștia trebuie să fie conectați audio-video”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s