Simpozion național de programare a roboților

Casa Corpului Didactic Dâmbovița lansează o invitație la simpozionul național Programarea roboților virtuali, care se va desfășura în 12 mai 2022. Pentru a participa, e nevoie de semnarea unui acord de parteneriat, pe care îl găsiți în josul paginii.

Simpozionul, aflat la a doua ediție, va avea trei secțiuni: elevi, cadre didactice, respectiv profesori de orice specialitate, învățători, informaticieni. Participarea se va face în format fizic la CCD Dâmbovița sau online sincron, în funcție de contextul COVID-19. 

Se va trimite acordul de parteneriat semnat și un plic A4 cu timbru, autoadresat. Se vor oferi adeverințe de participare și un volum cu ISSN cu revista ce va conține lucrările elevilor, un volum cu ISBN cu lucrările participanților de la secțiunile 2 și 3 la simpozion.

Înscrierea participanților se va face până la data de  10 mai 2022, prin e-mail la adresa diana.diaconu@ccd-dambovita.ro,  prin transmiterea formularului de înscriere atașat, obligatoriu, în format editabil (de exemplu, Word, nu în forma scanată sau scrisă de mână).

Transmiterea lucrărilor și a rezumatelor se va face până la data de 5 mai 2022 în format editabil prin e-mail  la adresa diana.diaconu@ccd-dambovita.ro, cu specificarea numelui autorului și a unității școlare în cadrul documentului atașat.

Se admite un singur autor la elaborarea unei singure lucrări.

Lucrările vor avea maximum zece pagini. Vor fi redactate utilizând programele de procesare a textului din suita Office (Word) sau compatibile cu acesta, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanța dintre rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Se vor folosi diacriticele românești. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se vor scrie autorul/ autorii  lucrării, instituția, localitatea, județul, cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârșit, se va consemna bibliografia (referințe bibliografice), după cum urmează: pentru cărți – nume Numele, Prenumele autorului, titlul lucrării, editura,  orașul, anul apariției; pentru articole: Nume, Prenume, titlul lucrării, „Denumirea revistei”, anul, volumul (nr.), paginile.

Conținutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanță cu tematica simpozionului. Autorii au obligația să respecte legislația drepturilor de autor și să evite orice formă de plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii simpozionului nu-și asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și a realizării de plagiat.

Pentru Secțiunea 1, destinată elevilor, se vor trimite prezentări de programe/aplicații create de către elevi pentru programarea roboților virtuali. Elevii vor realiza o prezentare în Power Point de maxim zece slide-uri în care vor descrie programul/aplicația realizată, vor insera între 3 și 6 imagini și vor trimite fișierul cu numele NUME.PRENUME.scoala.pptx, la adresa de email: diana.diaconu@ccd-dambovita.ro, inclusiv nr. de telefon, până la data de 5.05.2022. Se pot utiliza orice medii de simulare a unui robot virtual.

Dacă elevii vor să le fie publicate lucrările, vor trimite un fișier Word cu specificațiile: format portret, A4; toate marginile 2 cm; titlul proiectului font Times New Roman (dimensiune 14); fontul conţinutului proiectului Times New Roman (dimensiune font 12); spaţiere 1,5 rânduri; fără spaţii între paragrafe, fără chenare; utilizarea diacriticelor limbii române.

În e-mail-ul cu fișierul transmis se va specifica CU sau FĂRĂ publicare în revista simpozionului, număr de telefon.

Secțiunea 2 este destinată cadrelor didactice. Se vor trimite documente de proiectare didactică în care să fie evidențiate elemente de programare a roboților, precum Proiect didactic, Planificare calendaristică, Proiect al unității de învățare,  programă de opțional la adresa de email: diana.diaconu@ccd-dambovita.ro până la data de 5 mai 2021. În e-mailul cu fișierul transmis se va specifica CU sau FĂRĂ publicare în cartea simpozionului, număr de telefon.

Lucrările primite pot fi publicate gratuit în cartea simpozionului care va fi publicată on-line, dacă respectă programa școlară în vigoare. Dacă vor să le fie publicate lucrările, vor trimite un fișier Word cu specificațiile: format portret, A4; toate marginile 2 cm; titlul proiectului – font Times New Roman (dimensiune 14); fontul conţinutului proiectului Times New Roman (dimensiune font 12); spaţiere 1,5 rânduri; fără spaţii între paragrafe, fără chenare; utilizarea diacriticelor limbii române.

Pentru Secțiunea 3, destinată personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, se vor trimite articole de prezentare a unei activități desfășurate deja, însoțită de două – trei imagini la adresa de email: diana.diaconu@ccd-dambovita.ro până la data de 5 mai 2021. În e-mailul cu fișierul transmis se va specifica CU sau FĂRĂ publicare în cartea simpozionului, nr. de telefon. Dacă vor să le fie publicate lucrările, vor trimite un fișier Word cu specificațiile: format portret, A4; toate marginile 2 cm; titlul proiectului font Times New Roman (dimensiune 14); fontul conţinutului proiectului Times New Roman (dimensiune font 12); spaţiere 1,5 rânduri; fără spaţii între paragrafe, fără chenare;  utilizarea diacriticelor limbii române.

Lucrările primite pot fi publicate gratuit în cartea simpozionului care va fi publicată on-line.

Lucrarea va putea fi expusă folosind prezentarea ppt de maxim zece slide-uri  sau Word. Timpul alocat prezentării este de maxim 7 minute pentru o lucrare.

Nu se percepe taxă de participare. Pentru participanții din județul Dâmbovița, ridicarea adeverințelor se face de la secretariatul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, iar pentru participanții din alte județe, acestea vor fi expediate pe adresa trecută în fișa de înscriere, cu condiția transmiterii unui plic autoadresat și timbrat corespunzător.

Susținerea lucrărilor va avea loc în sesiuni de câte 40 de minute, cu aplicația ZOOM, în urma transmiterii de către organizatori a link-ului de acces pe adresa de email din fișa de înscriere. Conținutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanță cu tematica simpozionului.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s