Instruire de performanță

Misiunea Centrului Județean de Excelență Bihor este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.

Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale și morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Centrul Județean de Excelență s-a înființat în 1 octombrie 2021, la inițiativa ISJ Bihor, care a făcut demersurile necesare înființării la Ministerul Educației. Directorul celei mai noi școli din Bihor este dnul profesor Marius Cicortaș, principalul coordonator al etapelor descrise în cele ce urmează.

Apoi au urmat selecțiile profesorilor pe discipline și pe centre, un rol primordial avându-l atât dna inspector general adjunct, cât și domnii și doamnele inspector ale celor cinci materii care sunt studiate deocamdată la Centrul Județean de Excelență.

Înscrierea  copiilor a fost un real succes, mulți copii s-au grăbit să se înscrie în noile clase formate, mai exact 550.

Din fonduri private, sponsorizări, s-au creat încă două clase de-a IV-a – Matematică. Pentru formarea claselor au fost două selecții, la prima s-au înscris 260 de elevi, iar la a doua 105 elevi. S-a dorit descoperirea copiilor capabili de performanțe înalte.

La orice competiție există învingători și învinși. Cei care nu s-au calificat în anul acesta au posibilitatea să revină anul viitor când se fac selecții pentru toate clasele unde numărul doritorilor este mai mare decât numărul de locuri.

Aceste informații ne-au fost oferite de prof. Violeta Păruș.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s