Descoperă un sat și colorează-l!

Motto ,,Să ne ţinem de tradiţie, ea poate să ne scape de pieire.”

(Mihail Sadoveanu)

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor, în ciuda scurgerii timpului. Pentru că sunt izvorâte din înțelepciune și experiența de viață, din bucurie sau durere, din năzuința și dorurile românilor, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, ele transmit valori și creează punți de legătură între generații, prin urmare consider că acestea trebuie să fie cunoscute, cultivate şi promovate, ele sunt cartea de vizită a noastră în faţa lumii.

Rolul cadrelor didactice indiferent de nivelul de învăţământ la care predăm, este de a-i face pe aceștia să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie.

Așadar, admirația, dragostea și respectul față de aceste locuri binecuvântate și dorința de a păstra încă vie frumusețea acestor obiceiuri, a portului și a meșteșugurilor tradiționale, a patrimoniului arhitectural bihorean m-a împins spre a înscrie proiectul educativ Descoperă un sat și colorează-l!, ce urmează a fi implementat la Colegiul Național Onisifor Ghibu, și realizat în parteneriat cu Asociația Părinților Adoptivi Oradea și Asociația de Părinți Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, la evenimentul de strângere de fonduri Swimathon, ediția a IX-a, organizat Fundația Comunitară Oradea în data de 28 august 2021 la Bazinul Crișul Oradea.

Consider că acest spaţiu reprezintă prin amploarea şi modul său de amenajare un reper deosebit de semnificativ încât să devină subiectul unei excursii tematice, a unei expoziţii cu creații plastice realizate de elevi, a unui concurs, a realizării unui material informațional și imagistic, activități care să promoveze unitar şi coerent valorile tradiționale din aria de interes.

Dorinţa conjugată de a valorifica creativ acest patrimoniu impune o experienţă trăită fizic la fața locului, într-un periplu de o zi, timp în care elevii vor descoperi, vor fotografia, se vor informa, vor comunica cu localnicii pentru a simți emoția și a vedea mult mai clar apartenența noastră la acest Axis mundi, un Ars vivendi, o altă metodă de a înțelege și „a învăța” societatea, de a vedea trecutul, de a pricepe interdependențele socio-umane, etice sau de altă natură, accentul punându-se pe relația dintre spațiul rural încărcat cu forme, semne și simboluri, și factorul uman.

Proiectul a fost gândit ca un parteneriat real între elevii capabili de excelență și cei cu cerințe educaționale speciale sau din medii defavorizate, între mediul urban și cel rural, între realism și utopie, între creator și actul creației sale, activitățile fiind gândite să stimuleze imaginația, curiozitatea și abilitatea de comunicare pentru copiii din ambele medii.

Proiectul se adresează direct unui număr de 50 elevi din ciclul gimnazial și liceal din județul Bihor, care în contact direct cu patrimoniul tradițional și prin activități interactive vor învăța să aprecieze lumea fascinantă a satului bihorean, a relaţiei omului cu natura, a locului nostru în acest areal geografic pornind de la informații sumare, până la oferta generoasă pe care ne-o face arta populară.

Proiectul are în vedere trei obiective principale:

1. Organizarea unei excursii în data de 16 aprilie 2022, pentru elevi și pentru copiii din Asociația Părinților Adoptivi Bihor în zona Bihorului cu scopul vizitării mai multor locații: plecare din Oradea către Gheghie: Biserica de lemn; Vadu Crișului: Muzeul Satului și Centrul mesteșugăresc de olărit – ceramica albă; Bratca – Damiș – Centrul info turistic – gospodăria țărănească; Cheile Albioarei – Roșia: Casa tradițională, Mina de cristale și Moara de apă; Lazuri de Roșia: Muzeul viorii cu goarnă; Gurbești – David Gheorghe – rapsod la fluier; Stejarul secular de la Remetea; Drăgoteni: Dorina Hanza – meșter popular – Încondeiat ouă și straie populare; Remetea – Delani: Satul cu icoane; Beiuș – Muzeul Municipal Beiuș; Oradea.

2. În urma finalizării activității de documentare, elevii vor realiza în cadrul școlilor compozițiile plastice, acestea vor fi expuse într-un spațiu public – Muzeul Țării Crișurilor și premiate.

3. Se va realiza un auxiliar curricular în format digital și editat, materialul va cuprinde

informații și imagini pe care le considerăm utile şi necesare tuturor, în special elevilor, reliefând prin acest demers ideea naturală de transmitere a ceva valoros de la o generație la alta.

Fiecare profesor va înscrie în proiect cinci elevi ai claselor V-VIII și IX-XII dintre care maxim doi elevi vor fi din medii defavorizate (elevi cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, din familii monoparentale, aflați în plasament, din comunități sărace, izolate, cu părinți plecați la muncă în străinătate, înfiați etc.).

Elevii vor realiza materialele ca rezultat al înțelegerii patrimoniului tradițional bihorean, spre exemplu „o zestre” culturală cu legende și povești locale auzite de la bătrâni, șezători, proverbe, pilde, compuneri literare, prezentarea casei și gospodăriei bihorene, obiecte decorative de inspirație tradițională, simbolurile satului bihorean, imagini, desene elocvente, fotografii vechi, rețete culinare specifice zonei, obiceiuri și datini, muzica și dansuri populare, colinde / urături locale sau cum văd ei satul românesc în viitor, în școlile lor, împreună, ajutându-se reciproc pentru a duce sarcina primită la bun sfârșit. Ulterior, vor participa cu creațiile lor: postere, compoziții plastice, grafică, icoane pe sticlă, pictură pe sticlă, carte de colorat, colaj video sau prezentări Power Point,  la expoziția ce va fi realizată la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, în luna iunie 2022, unde vor fi și premiați. Mult succes tuturor!

Lucrare ilustrativă: Daria Jăhăleanu

prof. VIOLETA JĂHĂLEANU

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s