Părinții consultați privind programa școlară

Programele școlare reprezintă un subiect de interes pentru toți factorii preocupați de sistemul de învățământ și de strategiile educaționale centrate pe elev, beneficiarul primar al învățământului preuniversitar. În acest sens, Federația Națională a Părinților – EDUPART, structură reprezentativă a părinților, cu activitate relevantă la nivel național, a solicitat o întâlnire cu experți din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, la care au participat și directori din Ministerul Educației.

Dialogul s-a axat pe câteva elemente importante, care au rezultat atât din consultarea publică prin intermediul unui chestionar, cât și din consultarea profesorilor, membri ai federației, în calitatea lor de părinți. Astfel, din discuție, a reieșit importanța programei școlare, care este un reper pentru elaborarea manualelor, s-a evidențiat faptul că trebuie abordate conținuturile din perspectiva competențelor specifice, ținându-se cont de particularitățile de vârstă ale elevilor și de principiul corelației interdisciplinare. S-a remarcat interesul decidenților pentru o mai eficientă comunicare cu resursa umană din școli, subliniindu-se rolul important al programului de formare CRED, precum și faptul că, în curând, vor apărea ghiduri metodologice, utile pentru un demers didactic eficient la clasă.

În cadrul întâlnirii, am discutat și despre necesitatea asigurării programelor (și implicit, a manualelor) pentru învățământul vocațional de artă, la disciplinele de specialitate, CNPEE considerând că, în urma activității grupurilor de lucru, compuse din specialiști și cadre didactice cu experiență, aceste programe necesare învățământului vocațional vor fi finalizate până la începutul anului școlar viitor.

Membrii federației participanți la întâlnire au comunicat modul în care programele școlare, în ansamblu, pot fi percepute la nivel public, oferind un feedback constructiv celor care au competența de a elabora documentele curriculare. Schimbul de opinii, informațiile și explicațiile temeinic argumentate au condus la clarificări de ambele părți.

Printr-un dialog deschis și constructiv, prin respectarea rolului de partener de dialog social al ME, Federația Națională a Părinților își exprimă disponibilitatea de a fi în permanentă legătură cu experții CNPEE și de a contribui la diseminarea informațiilor utile în actul educațional tuturor părților implicate.

Aceste informații ne-au fost oferite cu generozitate de dl Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților (în foto).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s