Elevii cu nevoi speciale în examenele naționale

Federația Națională a Părinților – EDUPART continuă demersurile necesare pentru o mai bună înțelegere și aplicare a prevederilor legislative de către toți factorii implicați, în scopul asigurării egalității de șanse a elevilor care participă la examenele de evaluare națională și bacalaureat.

În acest sens, a fost  înaintată Ministerului Educației o adresă prin care s-au solicitat  clarificări în privința utilizării tehnologiilor asistive pentru elevii cu Tulburări Specifice de Învățare, dislexie, disgrafie, discalculie, disortografie (TSI), în timpul desfășurării examenelor naționale la care aceștia participă.

Răspunsul Ministerului Educației aduce lămuriri asupra modului de aplicare a metodologiilor în vigoare, venind în sprijinul familiilor elevilor, încurajându-le să solicite unităților de învățământ aprobarea utilizării acelor tehnologii asistive care corespund cerințelor educaționale ale fiecărui elev.

OME nr. 5149/2021, prevede la art. 4, alin. (2)m următoarele: „Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind condițiile de egalizare a șanselor”.

Procedura ME nr. 25464/2022, secțiunea 3.2, art. 16, alin. (2), lit. c), prevede: „Candidații cu TSI pot utiliza materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologii asistive , ca de exemplu: calculatorul de buzunar/birou, tabla pitagoreica, tabele cu formule matematice”, iar la alin. (4) este stipulat: ”Comisia județeană /a municipiului București de organizare a evaluării naționale poate aproba și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor Evaluării Naționale pentru candidații cu TSI, precum folosirea instrumentelor compensatorii, la propunerea comisiilor din unitățile de învățământ, avizate de către inspectorul de specialitate care coordonează disciplina respectivă/ cadrul didactic desemnat de ISJ/ISMB, cu informarea Comisiei Naționale.”.

Luând in considerare toate aceste prevederi, Ministerul Educației, apreciind că ”enumerarea materialelor și instrumentelor corespunzătoare utilizării tehnologiei asistive nefiind limitativă”, recomandă părinților să depună o cerere la unitatea școlară în care este înscris elevul, în perioada calendarele înscrierii la examenele naționale, urmând să fie întreprinse toate măsurile necesare, conform prevederilor metodologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de tehnologiile asistive corespunzătoare cerințelor sale educaționale.

Metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017 la art. 20, litera a) și litera i), definește aceste tehnologii asistive astfel: „a) computer/tabletă cu software – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare; i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire și de corectare a eventualelor greșeli;”. Demersul reprezintă o nouă etapă de sprijin în procesul de implementare a Legii 6/2016 (Metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017) care stabilește măsurile concrete de asigurare a dreptului egal la educație și adaptarea metodelor de evaluare în conformitate cu profilul funcțional al elevilor cu tulburări specifice de învățare, dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie.

Aceste informații ne-au fost oferite cu generozitate de dl Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților (în foto).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s