Prin suflet de copil

Pentru a marca Sărbătoarea Învierii Domnului şi Anul omagial al rugăciunii în viața bisericii şi a creştinului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia 0rtodoxă Română a Oradiei, Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie – Filiala Bihor şi Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea invită educatoarele, învăţătorii, profesorii de religie şi arte plastice să participe cu lucrări ale copiilor / elevilor la expoziţia de desene, ouă încondeiate, aranjamente cu tematică specifică şi icoane cu tema Patimile şi Învierea Domnului văzute prin suflet de copil.

ExpoziJia va fi amenajată în sala festivă a Palatului Copiilor şi Elevilor Oradea, în perioada 14 aprilie – 6 mai 2022.

Condiții de participare:

• maximum patru desene / ciclu de învăţământ (1 / copil / elev) realizate pe coală A3
• maximum trei icoane / copil / elev (icoanele pot fi realizate pe lemn, pânză sau sticlă cu sistem de prindere)

Pe verso-ul lucrărilor se vor menţiona următoarele date: mume, prenume, grupa / clasa, unitatea de învăţământ, cadrul didactic îndrumător.

După închiderea expoziţiei, icoanele / desenele elevilor vor fi ridicate de cadrele didactice care le-au predat. În vederea realizării expoziţiei, lucrările vor fi selectate de către un juriu de specialitate.

Pentru completarea diplomelor pentru copiii / elevii care expun lucrări, respectiv cadrele didactice coordonatoare, tabelele nominale care insoțesc lucrările vor fi transmise şi pe e-mail la adresa florin.negrutiu@isjbihor.ro, pe următoarea structură: Nr. crt.; Numele și prenumele copilului / elevului; Grupa / clasa;: Grădinița / școala; Numele si prenumele cadrului didactic coordonator.

Lucrările se pot trimite până luni, 12 aprilie 2022, la Palatul Copiilor și Elevilor Oradea (Secretariat).

Expoziţia-concurs este cuprinsă în Calendarul activităţilor educative judeţene al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor pe anul 2022.

Foto: Ramona Novicov

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s