Simpozion cu anvergură internațională

Simpozionul național Educație pentru viitor – ediția a II-a (2022) este o activitate prevăzută în cadrul parteneriatului interjudețean cu același nume, realizat în colaborare cu instituții partenere din județele Bihor și Arad.

Alături de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, reprezentat de dl prof. dr. Horea Abrudan, inspector școlar general, dna  prof. Kéri Hajnal, inspector școlar general adjunct, au participat și ne-au sprijinit în derularea acestui eveniment desfășurat online colegii noștri de la Inspectoratul Școlar Județean Arad, reprezentat de dl prof. Marius Göndör, inspector școlar general, dl prof. Nicolae Pellegrini, inspector școlar general adjunct, și dna prof. Milencovici Zagorka, inspector pentru învățământ special.

Lista de participanți a inclus mai multe instituții interesate de problematica educației: Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Socio-Umane, reprezentată de conf. univ. dr. Karla Barth, decanul Facultății de Științe Socio-Umane, și conf. univ. dr. Cristina Florescu; Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad, reprezentată de prof. univ. dr. Alina Roman, decanul Facultății de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Arad, lect. univ. dr. Mioara Lazăr, asistent univ. drd. Editha-Margareta Coșarbă și asistent univ. drd. Rucsandra Hossu, Universitatea ,,Aurel Vlaicu”, Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Arad ; Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, reprezentată de director, prof. Mioara Țigan; Casa Corpului Didactic ,,Alexandru Gavra” Arad, reprezentată de director, profesor Marinescu Teodora; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, reprezentat de prof. dr. Ovidiu Florin Toderici; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, reprezentat de d-na director, prof. Cristina Mang.

La ediția din acest an s-au înscris la activitățile simpozionului un număr de 365 de persoane pentru secțiunile în limba română, din 22 de județe și municipiul București, și un număr de 21 de participanți din Grecia, Turcia, Italia, Spania, Bulgaria, Marea Britanie, Germania și Polonia.

Simpozionul s-a adresat cu predilecție cadrelor didactice din învățământul preuniversitar special, dar și cadrelor didactice din învățământul de masă, constituind un bun prilej pentru diseminarea unor metode, procedee, strategii diverse utilizate în procesul de predare – învățare – evaluare, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici.

Tematica orientativă abordată a vizat următoarele subiecte: abordări teoretice în domeniul educației, educației incluzive, educației copiilor cu CES (lucrări științifice, cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, cercetări comparative); cercetări empirice, modele de intervenție, studii de caz și modele de bune practici în domeniul educației, educației incluzive, educației copiilor cu CES; consilierea școlară- modele de bună practică; activități desfășurate în mediul on-line; strategii de diferențiere și individualizare utilizate în procesul instructiv-educativ; modalități și strategii de evaluare utilizate la clasă; modele de bună practică în logopedie; diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale – secțiunea în limba română; diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale – secțiunea în limba engleză, desfășurată cu sprijinul și implicarea partenerilor din străinătate.

Proiectul este coordonat de subsemnata.

Organizatorii mulțumesc colaboratorilor pentru sprijin și tuturor participanților pentru implicare, lansând în același timp invitația de participare la următoarea ediție a simpozionului, care va avea loc în vara anului 2023.

Sursă imagine: fototeca personală Elena Erdeli

Inspector școlar, prof. ELENA ERDELI

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s