În spiritul unei egalități de șanse veritabile

Federația Națională a Părinților – EDUPART aduce la cunoștință câteva aspecte privind aplicarea Procedurii de egalizare a șanselor pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES).

Având în vedere problemele semnalate de către părinții elevilor cu CES, care au solicitat redactarea pe calculator a lucrării la proba de Limba şi literatura română, după susținerea simulării la Evaluarea Națională, cu sprijinul Centrului Național de Politici şi Evaluare în Educație, a fost identificată soluția pentru redactarea direct în broșura de examen. Astfel, prin aplicația Adobe Acrobat, utilizând instrumentul „Completează și semnează”, elevii cu CES pot redacta, cu ușurință, lucrarea.

Mulțumim Ministerului Educației Naționale și specialiștilor din cadrul CNPEE pentru deschiderea de care au dat dovadă, implicându-se în găsirea unei soluții rapide și eficiente pentru ca elevii cu CES să poată beneficia de o egalizare de şanse reală.

Toate demersurile întreprinse de federație pentru elevii cu CES, prin implicarea activă a partenerilor noștri, Asociația Coordonate Umane, demersuri ce au fost intensificate în ultimele luni, au reliefat necesitatea existenței unei resurse de informare și sprijin permanent pentru elevii ce prezintă Tulburări Specifice de Învățare (dislexie, disgrafie, discalculie), pentru părinții acestora și pentru cadrele didactice care lucrează cu acești elevi.

În acest sens, suntem bucuroși să anunțăm lansarea de către Asociația Coordonate Umane a site-ului www.coordonateumane.ro, site ce înglobează o serie întreagă de informații cu privire la legislația specifică, instrumente asistive de suport şi resurse educaționale de suport pentru elevii cu TSI.

Platforma își propune să devină o ancoră pentru toți elevii, părinții și profesorii care au nevoie de îndrumare, consiliere și suport în ceea ce privește TSI, să colecteze materiale structurate (scheme, hărți mentale, scheme conceptuale), și să constituie o resursă gratuită și accesibilă tuturor
celor interesați.

EDUPART va continua să se implice activ pentru ca toți elevii cu CES să beneficieze de un act educațional în condiții de echitate, incluziune și egalizare de șanse.

Sursă imagine: http://www.coordonateumane.ro

CONTACT:

IULIAN CRISTACHE

e-mail: cristache.iulian@gmail.com

tel. 0736 614 918

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s