Elevii despre luarea deciziilor

În proiectul de Lege a învăţământului preuniversitar, propus pentru consultare publică, în urmă cu câteva zile, de către Ministerul Educaţiei, reprezentanţii elevilor aleşi prin vot direct de către colegii lor nu mai sunt menţionaţi ca având drept de vot în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar. De asemenea, principiul consultării elevilor în luarea deciziilor majore din sistemul de educaţie nu a mai fost preluat în noul pachet legislativ.

Elevii reprezentanţi atrag atenţia asupra faptului că elevul, prin prisma calităţii sale, este beneficiarul direct al actului educaţional, iar orice decizie care se ia în sistem ar trebui să respecte interesul superior al acestuia. Cum altfel am putea să ne asigurăm de respectarea acestui principiu asumat de multă vreme la nivelul sistemului dacă nu prin promovarea implicării active a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc în mod direct?

Consiliul Naţional al Elevilor se opune ferm acestei prevederi care se doreşte a fi introdusă în noua Lege a învăţământului preuniversitar şi solicită Ministerului Educaţiei să remedieze în cel mai scurt timp posibil problema semnalată de către elevii reprezentanţi, introducând, în proiectul de lege, posibilitatea elevilor de a fi reprezentanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ liceal (printr-un reprezentant cu drept de vot, care a împlinit vârsta de 18 ani) şi gimnazial (printr-un reprezentant cu statut de observator), cât şi în celelalte structuri ale şcolilor însărcinate cu asigurarea calităţii, combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar.

„Nu putem accepta ca elevii, acele persoane în jurul cărora ar trebui să se învârtă, în primul rând, deciziile din sistemul de educaţie, să fie excluse din structurile consultative şi cele de conducere din unităţile de învăţământ. Legea învăţământului preuniversitar ar trebui să reprezinte un prim pas către a asigura o colaborare strânsă, îndreptată spre identificarea de soluţii, între elevi şi decidenţi, la toate nivelurile. Principiul participării active a tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc trebuie asumat în totalitate de către statul român, iar pentru a ne asigura că viitorul ne va rezerva tineri activi civic, conştienţi de repsonsabilităţile şi oportunităţile pe care le au, este necesar ca aceste exerciţii de management participativ să înceapă încă din şcoală”, a declarat Robert Avram, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Aceste informații ne-au fost oferite de Emanuel Negru, președintele Consiliului Elevilor de la CN Onisifor Ghibu Oradea, căruia îi mulțumim.

Ministrul Educaţiei, dl Sorin Cîmpeanu, a anunţat că, în procesul de consultare privind proiectul Legii învăţământului preuniversitar, au fost înregistrate propunerile formulate de Consiliul Naţional al Elevilor.

Sursă portret: fototeca personală Emanuel Negru

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s