Susține examenele în formatul clasic

În perioada 25-31 iulie 2022, Federația Națională a Părinților – EDUPART a pus la dispoziția părinților un chestionar online pentru a stabili care este percepția acestora în legătură cu propunerile referitoare la modul de desfășurare a admiterii în învățământul liceal și a examenului de bacalaureat, în contextul lansării, în consultare publică, a Proiectului Legii învățământului preuniversitar.

Ministerul Educației elaborează și își asumă politicile publice în domeniul educației. Federația, în calitate de reprezentant al părinților și de partener de dialog social, și-a propus ca, prin intermediul acestui chestionar, să cunoască opinia majorității părinților cu privire la subiectele ce au generat dezbateri intense în spațiul public și să o transmită Ministerului Educației, în vederea stabilirii formei finale a legii.

Așa cum am anunțat în comunicatul din data de 25 iulie 2022, Federația Națională a Părinților își va asuma opinia majorității părinților, exprimată prin intermediul chestionarului, în cadrul discuțiilor cu Ministerul Educației din data de 10 august 2022. De aceea, am acordat o atenție deosebită modului de elaborare a acestui chestionar și am recomandat părinților să consulte articolele din propunerea legislativă ce fac referire la cele două subiecte abordate pentru a-și exprima opinia într-un mod avizat.

Având în vedere rezultatele chestionarului, la întâlnirea de la Ministerul Educației, Federația înaintează următoarele propuneri:

  1. Evaluarea Națională să rămână unica formă de testare a elevilor pentru admiterea în învățământul liceal. Solicităm decidenților găsirea unor soluții pentru ca elevii capabili de excelență (un procent foarte mic din numărul total de elevi, conform rezultatelor testării standardizate) să aibă acces la clasele de performanță care vor putea fi organizate în colegii, fără a bulversa admiterea pentru toți elevii care își doresc să studieze la un Colegiu Național;
  2. Elaborarea subiectelor de examen și evaluarea lucrărilor elevilor să nu intre în atribuția cadrelor didactice de la Colegiile Naționale, în cazul în care aceste unități de învățământ vor primi totuși aprobarea de a organiza examen propriu de admitere;
  3. Limba română și a matematica să rămână probele Evaluării Naționale (după modelul actual);
  4. Susținerea examenului de bacalaureat să se facă la aceleași probe și discipline ca în prezent, cu diferențierea probelor la disciplinele de profil.

În contextul în care Ministerul Educației nu va ține cont de opinia majorității părinților, care au completat acest chestionar, și va modifica modalitatea de organizare și de desfășurare a examenelor naționale, federația va susține ca implementarea noilor măsuri să se facă începând cu generația de elevi care va intra în clasa pregătitoare (pentru admiterea la liceu), respectiv în casa a IX-a (pentru bacalaureat) în anul școlar 2023-2024, generații pentru care urmează să se aplice și alte noi măsuri prevăzute în lege.

În final, dorim să mulțumim tuturor părinților care au completat chestionarul, având încredere în rolul reprezentativ al Federației Naționale a Părinților – EDUPART.

De asemenea, mulțumim tuturor colaboratorilor noștri din presă și din mediul școlar, care au înțeles rolul deosebit de important al acestui chestionar și au răspuns pozitiv apelului nostru public, sprijinindu-ne prin distribuirea sondajului.

Prezentul comunicat de presă ne-a fost pus la dispoziție de dl Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților, căruia îi mulțumim.

Sursă imagine: fototeca personală Iulian Cristache

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s