Interpelare din partea Federației Naționale a Părinților – EDUPART

În atenția Domnului Ministru Sorin-Mihai CÎMPEANU

Stimate Domnule Ministru,

De la începutul anului școlar, Federația Națională a Părinților – EDUPART primește, zilnic, zeci de mesaje, solicitări și apeluri disperate din partea părinților care ne solicită ajutorul pentru obținerea tichetelor sociale pentru sprijin educațional și a burselor pentru elevi.

Astfel, unii părinți solicită informații, alții au nevoie de clarificări, însă cei mai mulți se plâng fie de refuzul unităților de învățământ de a primi cererile pentru acordarea burselor, fie de faptul că li se solicită, în mod abuziv, diverse documente. De exemplu, o unitate de învățământ solicită părinților să declare în fața notarului că nu au conturi bancare, o alta solicită declarații de la părinți că nu au călătorit în străinătate etc.

Conform legii, comisiile de atribuire a burselor și consiliile de administrație ale  unităților de învățământ sunt responsabile pentru corectitudinea acordării burselor și stabilirea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de acordare a acestora.

Din necunoașterea sau interpretarea eronată a criteriilor de acordare a burselor, neavând cunoștințe juridice suficiente pentru a înțelege anumiți termeni, conducerile unor unități de învățământ fie aplică în mod arbitrar și eronat legea, fie se „acoperă” de hârtii inutile.

Având în vedere toate acestea, solicităm Ministerul Educației să ne sprijine prin transmiterea către unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare, a unei informări clare cu privire la documentele prin care părinții trebuie să dovedească îndeplinirea criteriilor de acordare a burselor, în funcție de tipul de bursă pe care îl solicită, respectiv documentele prin care se poat stabili componența și venitul familiei.

De asemenea, solicităm ca unitățile de învățământ să fie informate despre faptul că bursele școlare sunt un drept al elevilor, sunt finanțate din  bugetul Ministerului Educației și trebuie acordate tuturor elevilor care îndeplinesc criteriile de acordare.

Având convingerea că Ministerul Educației va înțelege și va da curs apelului nostru, facem precizarea că  este imperios necesară transmiterea acestor informări tuturor unităților de învățământ pentru ca acordarea burselor elevilor să se facă în mod corect și unitar la nivel național, eliminând, astfel, eventualele erori sau chiar abuzuri.

Cu deosebită considerație,

președinte EDUPART,

IULIAN CRISTACHE

Sursă portret: fototeca personală Iulian Cristache

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s