Limită de scutiri de la părinți

Conform unor prevederi recent adoptate de Ministerul Educației, părinții vor mai putea justifica cel mult opt absentări ale elevului pe parcursul unui modul, respectiv 40 de absențe pe parcursul unui an școlar.

Prevederea este inclusă în Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ, intrat în vigoare pe 5 septembrie. Regula privește scutirile redactate de părinți, diferite de cele medicale, eliberate de un medic specialist.

Regulamentul prevede că absențele pot fi motivate „în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului / institutorului / profesorului pentru învăţământul primar / profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”, se arată în regulament.

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s