Victime ale abuzului sexual și violenței domestice

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în anul 2021 au fost înregistrate 1.349 de cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 173 de băieți și 1.176 de fete, dintre care 502 în mediul urban și 847 în mediul rural.

În 1.041 dintre cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 865 cazuri au fost închise. În total, în anul 2021 s-au înregistrat 1.349 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, față de 1.045, înregistrate pe parcursul anului 2020.

Studiul național lansat de Salvați Copiii România în anul 2021 arată că aproximativ 3% dintre părinți afirmă că, în ultimul an, copilul lor a fost victimă a abuzului sexual, în aproape două treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoană necunoscută, iar 2,9% dintre adolescenți au declarat că au fost obligați să întrețină relații sexuale împotriva voinței lor, situație care confirmă nivelul acut de sub-raportare a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Cu toate că majoritatea copiilor (94%) spun că se simt în siguranță în familie și doar 3% afirmă că niciodată nu se simt în siguranță acasă, din răspunsurile primite de la copii rezultă o incidență mult mai mare a aplicării pedepselor fizice (46%), în comparație cu cea recunoscută de părinți (28%), atât în ceea ce privește formele „ușoare”, cât și ceea ce privește formele severe. De asemenea, analiza pune în evidență faptul că 10% dintre copii preferă să părăsească familia de teama pedepselor, pentru 2% acest lucru întâmplându-se des și foarte des.

Prin comparație cu rezultatele studiului similar din 2013, se remarcă o creștere semnificativă a procentului părinților care recunosc incidența abuzului sexual asupra copilului lor (de la 0,5% la 3,2%).

Consiliul Europei estima în 2020, în Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, că, în Europa, 90% dintre cazurile de agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția poliției ori a instanțelor judecătorești.

„Oamenii care țin interviurile sunt importanți  și ar trebui să fie calmi și prietenoși, să înțeleagă prin ce au trecut copiii”, spune o fată de 10 ani, victimă a abuzului sexual. cercetările au arătat că interviurile repetate pot fi foarte traumatizante pentru copil și pot provoca re-traumatizarea.

O astfel de „re-traumatizare” poate avea chiar efecte mai nocive asupra copilului decât abuzul însuși.  Prin urmare, trebuie luate măsuri speciale pentru a avea siguranța că li se oferă copiilor oportunități de a furniza dovezi într-un mediu sigur și favorabil din punct de vedere emoțional și fizic, pentru a preveni re-traumatizarea și pentru asigura o cercetare penală și un proces judiciar de succes.  Cercetările au arătat, de asemenea, că interviurile repetate realizate de către persoane care nu sunt instruite în mod special în intervievarea judiciară sunt susceptibile de a distorsiona expunerea de evenimente a copilului prin întrebări sugestive cu efecte dăunătoare pentru ancheta penală.  Prin urmare, trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că interviul judiciar este în conformitate cu cerințele normelor referitoare la probe și că acesta respectă dreptul la apărare, astfel încât probele colectate să fie valabile în instanță.

Ținând cont de complexitatea abordării, Organizația Salvați Copiii România a inițiat un amplu program interinstituțional, pentru deschiderea unui centru Barnahus, prin care să ofere un cadru comun operațional și organizațional, care promovează o practică ce previne re-traumatizarea, în timp ce asigură mărturii valide pentru instanță și respectă drepturile copilului la protecție, asistență și o justiție în interesul copilului. Este un mediu receptiv la nevoile copilului, amenajat și decorat astfel încât să fie primitor, confortabil și care protejează intimitatea mărturiilor.

Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de consolidare a capacității organizației de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței în vederea prevenirii re-traumatizării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice extreme.

CONTACT:

Mihaela Dinu, manager proiect

tel. 0723 276 350

Sursă imagine: fototeca Salvați Copiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s