Oferta de formare a CCD avizată de Ministerul Educației

Vă aducem la cunoștință faptul că programele pentru dezvoltare profesională continuă din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor pentru anul școlar 2022-2023 a primit avizul nr. 32595/ME/DGMRURS/Direcția Formare Continuă/14.11.2022.

 Programele pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar se vor organiza în sistem blended-learning (incluzând componenta față-în-față și componenta online) sau în sistem online (incluzând componenta sincron și componenta asincron), în acord cu prevederile OME nr. 4224 / 6 iulie 2022 privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile în anul școlar 2022-2023.

Înscrierea la programele pentru dezvoltare profesională continuă se face online, accesând site-ul instituției: http://www.ccdbihor.ro – Formare continuă – Programe avizate – link aferent programului vizat.

prof. dr. ALIN ȘTEFĂNUȚ,

director CCD Bihor

Sursă portret: fototeca personală Alin Ștefănuț

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s