Rolul activităților extra-curriculare în educația copiilor. Exemple de bune practici

Educaţia, prin activităţile extra-curriculare, urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.

Activitatea extra-curriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare.

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, exemplific câteva activităţi extra-curriculare desfășurate în grădinița noastră:

activităţi de educaţie intelectuală

Ora de poveste – Biblioteca Județeană Ghe Șincai Oradea

De la joc la educație financiară

Drumul cărții – Tipografia Treira, Oradea

Activitățile au oferit preșcolarilor posibilitatea de avedea etapele elaborării unei cărți, stimularea interesului și a dragostei pentru lectură, exersarea diferitelor tipuri de comportamente în diferite situații, familiarizarea cu bancnotele și monedele care circulă în țara noastră.

activități cultural-artistice

Festivalul Toamnei

Moș Crăciun, cel drag și bun

Micii artiștii în scenă

Activitățile au avut ca scop stimularea expresivității și creativității copiilor, valorificarea cunoștințelor dobândite, socializarea copiilor, distracția și voia bună.

activităţi sportive

La mulți ani, copilărie!, jocuri distractive cu Mickey Mouse

– jocuri sportive, centrul de agrement și echitație, Povești scrise de cai, Săcădat

– excursie Vadu Crișului

Activitățile distractive și de mișcare au avut ca scop dezvoltarea abilităților lor fizice, stimularea atenției și coordonării, a motricității, oferind echilibru emoțional, dezvoltarea spiritului de echipă, încredere în forțele proprii, bucuria victoriei.

 activități de educație ecologică

Plantăm și îngrijim florile

Reciclăm, natura protejăm!

Și cei mici fac fapte mari!, ECOTIC

Manifest pentru sănătatea Pământului! – realizare poster

Activitățile cu caracter ecologic au responsabilizat preșcolarii față de ocrotirea mediului înconjurător, formarea unui comportament ecologic pozitiv pentru rezolvarea problemelor de mediu, exersarea activității de echipă, educarea spiritului eco-civic.

activități de educație moral-civică

Prietenul meu, jandarmul

Învățăm să circulăm!

– împărtășirea copiilor la biserica din cartier

Aceste activități au avut drept scop formarea și dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale, însușirea unor norme, reguli și principii elementare de conviețuire socială, educarea sentimentelor morale.

În asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii, pregătirea pentru viață.

Activităţile extra-curriculare desfășurate au oferit copiilor oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, atât pentru succesul educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi, cu valoare importantă pentru dezvoltarea lor socială și personală. Preșcolarii au acumulat o serie de cunoştinţe, fiind puși in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură, cu trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare.

Activitățile realizate au stârnit interes, bucurie, le-a dezvoltat spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. În asemenea activităţi copiii s-au supus de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole au imprimat copiilor un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, au declanşat anumite sentimente, oferind feed-back pozitiv.

Prin intermediul acestor tipuri de activități, noi cadrele didactice avem posibilităţi deosebite să ne cunoaștem copiii, să-i dirijăm, să le influenţăm dezvoltarea. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative.

prof. ADRIANA TOMA

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25

Sursă imagini: fototeca personală Adriana Toma

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s