Concurs de poezie inspirată de copilărie

Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea, concursul județean de poezie „Viața prin ochi de poet”, ediția a II-a, înscris în Calendarul activităților educative județene. Această perioadă a anului este definitorie pentru identitatea noastră, dovadă fiind sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, care coincide cu data de naștere a „Poetului nepereche”. Prima ediție a concursului s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor care au acceptat provocarea de a-și explora orizontul ideatic și emoțional și de a înscrie creațiile lor în competiție.

Ediția din acest an le oferă elevilor, indiferent de vârstă, posibilitatea de a redacta poezii în limbile română, maghiară și engleză. Astfel, pentru a putea participa la concurs, elevii trebuie să redacteze o poezie (maximum două) pe tema Spațiul și timpul copilăriei.

Creațiile literare înscrise în competiție vor fi redactate pe o foaie format A4, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând distanță și se vor trimite în format electronic, sub forma doc/docx, pe adresa de e-mail pedagogiemuzeala@mtariicrisurilor.ro, în perioada 16 ianuarie – 3 februarie 2023. Vor intra în competiție doar poeziile care respectă principiul originalității, tema propusă, vor fi redactate cu diacritice și vor fi însoțite de formularul de înscriere în concurs completat cu toate informațiile necesare.

Se vor acorda premiile I, II, III și un premiu special pentru fiecare secțiune a concursului (Poezie în limba română, Poezie în limba maghiară și Poezie în limba engleză), pentru ciclurile primar, gimnazial, respectiv liceal.

Premierea celor mai bune lucrări va avea loc în perioada 21 – 23 februarie 2023.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0742 054 686 (Lavinia Ungureanu, muzeograf Relații Publice și Expoziții și responsabil de proiect), 0771 149 251 (Florina Szabo, profesor metodist CCD Bihor).

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s