Ecologie și protecția naturii la Grădinița cu Program Prelungit nr. 25

Ce mândru ești că poți să-ți spui

„Prietenul Pământului”

Când tu consideri ceva sfânt

Tot ce există pe Pământ!

Generației de mâine

Să-i lăsăm, cum se cuvine,

O natură sănătoasă,

Îngrijită și frumoasă!

Activitățile cu caracter ecologic desfășurate cu preșcolarii care frecventează grădinița noastră au sugerat titlul și motto-ul proiectului Prietenii Naturii, ce se va desfășura în anul școlar 2022-2023. Proiectul a pornit de la interesul natural și marea curiozitate a preșcolarilor față de tot ceea ce ne înconjoară.

Protecția mediului este problema noastră, a tuturor, care nu trebuie abordată numai de către instituțiile specializate în acest domeniu, ci de fiecare cetățean în parte. De aceea, educația ecologică trebuie să înceapă încă din grădiniță. Să-i învățăm pe copii să fie descoperitori, să primească, să asculte, iar cunoștințele și deprinderile formate să constituie piatra de temelie a educației ecologice, care își propune să îl conducă pe copil spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realității, să-l incite la participare, să devină conștient de viitor și de faptul că generațiile viitoare, depind într-o mare măsură și de opțiunile sale.

Abordarea educației ecologice în grădiniță prezintă anumite particularități metodologice, scopul final al acestui demers fiind formarea unui comportament ecologic adecvat.

Interesul și dragostea pentru natură, sunt la majoritatea copiilor instinctive. În plus, comportamentele și convingerile formate copiilor la o vârstă fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viața. De aceea în educația realizată în grădiniță trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante și animale, pentru ceea ce reprezintă, în general, natura pentru ei. Puterea exemplului este foarte importantă la această vârstă. Cadrele didactice constituie o cheie importantă în aplicarea cu succes a unui curriculum de educație ecologică. Este important ca aceste cadre să fie pregătite, să dețină abilitățile cognitive și calitățile
afective pe care urmăresc să le dezvolte copiilor cu care lucrează.

Scopul proiectului Prietenii Naturii ține de formarea unui comportament ecologic adecvat și derularea de acțiuni concrete de protecție a mediului înconjurător, îngrijirea spațiului verde pentru construirea unui mediu educațional care să motiveze copilul în procesul de protejare a naturii.

Grupul-țintă îl constituie în primul rând preșcolari și cadre didactice din instituțiile de învățământ implicate în proiect, dar și reprezentanți ai instituțiilor partenere, comunitatea locală și părinții copiilor implicați în proiect.

Obiectivele care țin de preșcolari sunt următoarele: stimularea copiilor pentru a desfășura activități cu caracter experimental și
demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătății mediului în care trăiesc; cultivarea în conștiința copiilor a hotărârii de a lupta împotriva degradării mediului ambiant; stimularea imaginației și a creativității; încurajarea copilului pentru a-și exprima independent opiniile și stările sufletești.

Din partea cadrelor didactice ne așteptăm ca acestea să se familiarizeze cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfășurarea de activități cu caracter ecologic, în vederea însușirii unor cunoștințe din acest domeniu și de asemenea să creeze premisele pentru parteneriate de succes între instituții ce pot influența educația ecologică și relația dintre grădiniță – familie – comunitate.

Obiectivele legate de părinți și de alți factori din comunitate presupun conștientizarea acestora cu privire la rolul lor în formarea și dezvoltarea propriilor copii și creșterea implicării părinților și a altor factori educaționali în activitatea grădiniței și în crearea unui mediu sigur și sănătos pentru toți.

Acțiunile propuse în calendarul de activități a proiectului au ca scop principal responsabilizarea preșcolarilor față de ocrotirea mediului, formarea unui comportament pozitiv, rezolvarea unor probleme de mediu, exersarea activității în echipă, educarea spiritului eco-civic. Prin activitățile propuse dorim să formăm copiilor deprinderi ecologice, să-i îndrumăm să contribuie prin acțiunile lor la ocrotirea, conservarea și înfrumusețarea mediului, iar fiecare întâlnire sau acțiune în colaborare cu partenerii noștri sa fie un real câștig.

Partenerii noștri sunt în primul rând instituții școlare: Grădinița cu program prelungit nr. 56 Oradea, Grădinița cu program prelungit nr. 46 Oradea, Grădinița cu program prelungit nr. 30 Oradea, Grădinița cu program prelungit nr. 52 Oradea, Grădinița cu program prelungit nr. 1 Beiuș, Grădinița cu program prelungit nr. 1 Ștei, Scoala gimnazială Tileagd, Liceul Tehnologic Felix Sânmartin, Școala Gimnazială nr. 1 Finiș.

La aceștia se adaugă partenerii externi: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Garda de Mediu Bihor, Direcția Silvică Bihor, Administrația Bazinală Crișuri Oradea, RER Vest Oradea.

Așteptările noastre în urma implementării proiectului privesc schimbarea atitudinii și mentalității adulților (cadre didactice, părinți), cu accent pe optimizarea relației natură – om – societate, comunicare și colaborare mai strânsă între cadre didactice, copii și părinți, îmbunătățirea imaginii grădiniței în comunitate, înviorarea mediului fizic în care se desfășoară activitățile.

Sustenabilitatea proiectului: diseminarea în cadrul unităților de învățământ preșcolar și în presa locală; extinderea numărului de unități școlare implicate; popularizarea experienței reușitei; diversificarea activităților realizate în cadrul proiectului; utilizarea achizițiilor dobândite, atât în viața de zi cu zi, cât și în desfășurarea unor activități de voluntariat pentru protejarea mediului înconjurător.

Rezultate: implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în proiect; formarea unei educații temeinice și durabile pentru protejarea mediului înconjurător; schimb de experiență între cadrele didactice și partenerii implicați în proiect; reducerea poluării mediului prin reciclarea materialelor; realizarea unor albume, pliante; elaborarea diplomelor partenerilor implicați în derularea proiectului; revista Prietenii Naturii în format electronic; diploma pentru organizatorii și coordonatorii concursului, pentru cadrele didactice, pentru copiii participanți; obținerea de fonduri și sponsorizări.

Sursă imagini: fototeca Grădiniței cu Program Prelungit nr. 25

prof. ADRIANA TOMA,

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s