Risc seismic

Federația Națională a Părinților atrage atenția asupra situației clădirilor care prezintă risc crescut în caz de cutremur și în care funcționează unități de învățământ.

În data de 21 februarie 2023, Ministerul Educației a transmis o informare de presă prin care este comunicat faptul că, în prezent, în baza de date a ministerului figurează un număr de 39 de clădiri cu destinația învățământ încadrate în clasa de risc seismic I, din care doar 21de clădiri sunt în uz.

FNP apreciază că este necesar ca respectivele clădiri să fi trecut anterior printr-un proces de expertizare tehnică, realizat de specialiști în domeniu pentru a putea fi încadrate într-una dintre categoriile de risc seismic. În lipsa efectuării unei astfel de expertize, raportările nu evidențiază corect starea tuturor clădirilor din sistemul de învățământ.

Cele mai multe clădiri în care funcționează unități de învățământ sunt construite cu mulți ani în urmă și, chiar dacă unele dintre ele au fost renovate, nu au fost consolidate seismic.

Autoritățile publice locale sunt cele care au în administrare clădiri cu destinație unitate de învățământ și au responsabilitatea de a garanta siguranța elevilor și cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în incinta acestora. Ca atare, FNP face apel la autoritățile publice locale să demareze cu celeritate expertize pentru toate clădirile în care se desfășoară activități educaționale și să dispună măsurile necesare consolidării acestora.

De asemenea, organizația părinților face apel la Guvernul României, Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, să prioritizeze siguranța spațiilor de învățământ și să susțină demersurile autorităților locale, în administrarea cărora se află aceste clădiri.

FNAP propune câteva măsuri: alocarea resurselor financiare necesare pentru expertizarea tehnică a tuturor clădirilor în care funcționează unități de învățământ și pentru consolidarea și renovarea acestora, în baza unui calendar asumat de autorități, identificarea unor soluții pentru relocarea unităților de învățământ care funcționează în clădiri încadrate în risc seismic I, astfel încât procesul educațional să nu fie afectat sau să nu fie necesară trecerea în online a elevilor.

Aceste informații sunt desprinse dintr-un comunicat din 22 februarie al Federației Naționale a Părinților, în numele căruia semnează dl Iulian Cristache, președintele FNP.

Sursă portret: arhiva personală Iulian Cristache

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s