Simpozion județean cu participare internațională

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea organizează simpozionul județean cu participare internațională cu tema Reflectarea valorilor în literatură, vineri, 24 martie 2023, la sediul instituției, str. Mihai Eminescu, nr. 11, cu începere de la ora 13:00.

În vederea redactării lucrărilor științifice, vă trimitem următoarea tematică:

Reflectarea valorilor în literatură

 • Valori formative în literatura și cărțile pentru copii
 • Cultivarea și promovarea valorilor prin literatură în școala contemporană
 • Valori estetice, valori morale, valori personale, valori identitare
 • Literatura – consilier în dezvoltarea armonioasă a personalității
 • Criza valorilor în literatura contemporană – cauze, dimensiuni, soluții
 • Literatura și nevoia de sens a adolescenților
 • Atitudini axiologice în literatură
 • Valorile în educația societății contemporane
 • Rolul cadrului didactic în formarea orizontului valoric al elevilor și copiilor
 • Resurse didactice utilizate în sprijinul formării valorilor
 • Exemple de bune practici în promovarea valorilor în literatură și în mediul școlar

Bibliografie orientativă:

 • Cioban, Florin, Literatura pentru copii, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2008.
 • Goia, Vistian, Literatura pentru copii și tineret, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008.
 • Iorga, Nicolae, Istoria literaturii românești contemporane. Crearea formei (1867 – 1890), București, Editura Minerva, 1968.
 • Laurian, Simona, Literatura pentru copii: valori estetice și educative, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2010.
 • Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Pitești, Editura Paralela 45, 2008;
 • Onojescu, Monica, Pamfil, Alina (coord.), Valori formative acronice și sincronice în literatura pentru copii și tineri, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2006.
 • Onojescu, Monica (coord.), Literatura și valorile, București, Editura Art Educațional, 2018.
 • Rotaru, Ion, O istorie a literaturii române, București, Editura Niculescu, 2001.
 • Simion, Eugen, Dicționarul general al literaturii române, București, Editura Academiei Române, 2005.
 • Ștefănescu, Alex, Istoria literaturii române contemporane (1941 – 2000), București, Editura Mașina de scris, 2005..
 • Zaciu, M., Papahagi, M., Sasu, A. (coord.), Dicționarul scriitorilor români, București, Editura Fundației Culturale Române, 1995.

Cerinţe de tehnoredactare

Lucrările vor fi redactate în Word, Times New Roman, format A4, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm, în limba română, engleză, maghiară, franceză sau germană și vor avea 3 – 5 pagini. Titlul va fi scris cu caractere de 14, Bold, centrat.

Conținutul lucrării: cu caractere Times New Roman, de 12, la 1 rând, text aliniat „justified”.

Cerințe minime de redactare: pentru aliniat se folosește tasta TAB; este obligatorie utilizarea diacriticelor; nu se folosește spațiu înainte de semnele de punctuație.

Datele de identificare ale autorilor lucrărilor se vor trece sub titlu, astfel: profesor / educator / institutor etc., prenumele și numele cadrului didactic, unitatea de învățământ, localitatea, cu caractere 12, Bold, aliniat „right” (la dreapta).

Bibliografia utilizată va fi menționată la finalul lucrării.

Atenționări

 1. În cazul nerespectării cerințelor de editare şi redactare, nu garantăm publicarea materialului.
 2. Condiția publicării lucrărilor este respectarea principiului originalității și al calității.
 3. Se admit lucrări cu cel mult doi autori.
 4. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor revine autorilor acestora.

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail contact@ccdbihor.ro, până la data de 20.03.2023.

Participarea cadrelor didactice este gratuită.

Pentru publicare se percepe taxa de 40 lei/lucrare, care se achită în contul RO58TREZ07620E335000XXXX, TREZROBU, Trezoreria Oradea.

Participanții care doresc să susțină materialul în plen pot să-și pregătească un PPT de prezentare cu o durată de cel mult 7 min.

Diplome de participare se vor înmâna doar cadrelor didactice prezente la eveniment.

Printre invitați se numără dna conf. univ. dr. Crenguța Gânscă și dl prof. univ. dr. habil. Florin Ciobanu. Evenimentul va fi moderat de dna prof. Diana Popa, inspector școlar, și de dl prof. dr. Alin Ștefănuț, directorul CCD Bihor.

Sursă portret Alin Ștefănuț: arhiva personală

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s