Consiliul Național al Elevilor și EDUPART despre accesul în învățământul liceal

Sistemul de evaluare este unul dintre factorii-cheie care pot să asigure, cu adevărat, atingerea tuturor obiectivelor finale ale procesului instructiv-educativ. În ultima perioadă, a fost dezbătută intens problematica examenului de admitere la liceu, suplimentar față de EN. Am auzit și ascultat punctele de vedere ale elevilor, ale părinților, ale profesorilor și ale organizațiilor relevante din sectorul de educație. Am omis pe cineva? Da, sindicatele profesorilor.

Ieri s-a încheiat procesul de consultare pe baza proiectului, iar astăzi ne-am trezit cu noi propuneri de modificare venite din partea acestora cu privire la admiterea în învățământul liceal. Calitatea de partener de dialog social implică și o colaborare strânsă, care există deja. Însă, această propunere nu a venit ca rezultat al unei consultări cu elevii sau cu părinții.

Ce ar putea implica EN la cinci materii? Planurile-cadru ar trebui să aibă prevăzut un nou trunchi comun care să corespundă nevoilor acestui de examen. Automat, primul lucru care ne vine în minte când abordăm acest subiect sunt meditațiile. Cum ne vom putea asigura că elevii sunt pregătiți? Consiliul Național Elevilor și Federația Națională a Părinților se opun cu fermitate acestei abordări asupra examenului de evaluare națională, luând în calcul modul în care aceasta încurajează meditațiile plătite prin complexitatea ei.

De asemenea, să nu uităm faptul că examenele cu miză mare au fost criticate inclusiv de experți în educație de la nivel european și internațional, fapt care se regăsește și într-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care
a propus adoptarea unor măsuri prin care să se pună mai puțin accent pe rezultatul examenelor care evaluează cunoștințe în detrimentul competențelor și, totodată, pentru a transforma liceele în medii sigure și incluzive pentru toți elevii.

Același raport spune, în cuprinsul său, faptul că o trăsătură a educației în unele țări din Europa de Est și Asia Centrală este că selecția în învățământul secundar superior este foarte selectivă pe plan academic, comparativ cu țările OCDE. Ca atare, elevii de
liceu sunt foarte segregați.

Așadar, ce urmărim de fapt prin examenul de evaluare națională?

ACEST COMUNICAT REPREZINTĂ POZIȚIA CONSILIULUI NAȚIONAL AL ELEVILOR ȘI AL EDUPART – FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR, ÎN NUMELE CĂREIA SEMNEAZĂ PREȘEDINTELE ACESTEIA, DL IULIAN CRISTACHE.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s