Calendarul simulărilor la Evaluarea Națională și la Bacalaureat

Ministerul Educaţiei a publicat ghidul privind simularea examenelor naţionale pentru anuș școlar curent. Simularea la Evaluarea Naţională se va susţine la Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi Matematică.

Probele la care se va susţine simularea examenului de Bacalaureat sunt: Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă – pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie.

Calendarul simulării Evaluării naţionale

  • 20 martie: Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 21 martie: Matematică – probă scrisă
  • 22 martie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 29 martie: comunicarea rezultatelor

calendarul simulării Bacalaureatului

  • 27 martie: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
  • 28 martie: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
  • 29 martie: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
  • 30 martie: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
  • 6 aprilie: comunicarea rezultatelor

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00, moment în care vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore pentru elevii de clasa a VIII-a, respectiv trei ore pentru elevii din clasele terminale de liceu, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.

Simularea are ca obiective familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale / liceale.

Rezultatele obţinute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care acestea s-au desfăşurat prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare în perspectiva examenelor din vară. Rezultatele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi.

Sursă imagine: fototeca personală Adriana Știube

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s