Motivația elevilor și atitudinile parentale

La editura Casei Corpului Didactic urmează să apară o lucrare semnată de prof. înv. primar Violeta Secară, pe o temă de interes nu numai pentru cadrele didactice, ci și părinți. Textul următor este o avanpremieră la această apartiție editorială.

Una dintre cele mai importante componente ale procesului educațional este motivația elevilor, aceasta făcând ca învățarea să se producă și să se autosusțină, fiind un factor de natură psihologică, generator de energie și stimulator pentru elevi.

Este binecunoscut faptul că într-o mare măsură familia reprezintă un model pentru elevi, mai ales că există o legătură de atașament și de comunicare între aceștia, dat fiind faptul că își petrec cea mai mare parte a timpului împreună, momente în care se însușesc marea majoritate a deprinderilor de cunoștințe. Există însă și situații în care timpul petrecut cu familia este simplificat semnificativ, în care elevii petrec 2/3 din timp rezolvând teme sau
desfășurând alte activități cum ar fi jocurile video, vizionare tv etc., astfel familia diminuându-și valoarea sa de factor educațional.

După cum bine cunoaștem, învățarea școlară este o activitate planificată care implică pe de o parte cadrul didactic, iar pe de altă parte elevul, acesta fiind subiectul procesului de învățare, subiect ce poate fi influențat de mai mulți factori externi, scopul procesului fiind acela de a reconstrui și dezvolta sistematic idei și moduri prin care pot fi fundamentate, examinate și validate adevăruri.

Procesul de învățare este realizat în cea mai mare parte la școală, astfel școala este o instituție formatoare de subiecți educaționali, aceștia dezvoltându-și noi aptitudini, astfel încât să fie capabili să-și autoformeze propria individualitate bio-psiho-socio-culturală. De fapt, astfel se formează personalitatea individului.

Lucrarea Aspecte ale motivației elevilor pentru învățare și atitudini parentale reprezintă o cercetare amplă ce implică îmbinarea cercetării științifice cu practica de zi cu zi, astfel că lucrarea se raportează atât la noțiunile teoretice cunoscute, din literatura de specialitate, cât și la realitatea domeniului motivațional. Analiza mai profundă a acestei teme este redactată printr-un chestionar realizat pe baza a trei ipoteze, fiecare dintre acestea având
un rol prestabilit, bine definit și care are menirea să ne ajute să înțelegem acest mecanism care stabilește legătura dintre educația pe care elevii o primesc acasă și felul în care se comportă în mediul școlar, efectul fiind pozitiv sau negativ.

În urma studiului realizat s-a demonstrat că părinții au un grad de implicare ridicat în dezvoltarea personală dar și educațională a copiilor, iar șansele să influențeze în mod direct motivația acestora în raport cu procesul de învățare sunt foarte mari.

prof. înv. primar VIOLETA SECARĂ

Sursă imagine: fototeca personală Violeta Secară

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s