Cu finanțare Științescu: MicroscopFoto la Școala Gimnazială Viorel Horj din Drăgănești

SCHOOLBIT VĂ PREZINTĂ ÎN SERIAL PROIECTELE CÂȘTIGĂTOARE LA CEA MAI RECENTĂ EDIȚIE A PROGRAMULUI FONDUL ȘTIINȚESCU. PRIN CARE ZECE ASOCIAȚII ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BIHOR AU OBȚINUT FINANȚARE, PENTRU A-ȘI IMPLEMENTA PROIECTE DE ȘTIINȚĂ. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIOREL HORJ DIN DRĂGĂNEȘTI, BIHOR, A PROPUS PROIECTUL MICROSCOPFOTO, CARE ARE DREPT MIZĂ AMENAJAREA ÎN PERIMETRUL ȘCOLII A UNUI LABORATOR DOTAT CU APARATURĂ MODERNĂ. 

Școala Gimnazială Viorel Horj – Drăgănești, prin intermediul proiectului educațional MicroscopFoto, a fost declarată câștigătoare alături de alte nouă ONG-uri și instituții școlare din Bihor pentru a primi finanțare în cadrul programului Fondul Științescu Oradea, ediția a V-a. Câștigătorii au fost selectați de un juriu independent, format din persoane cu experiență din diverse domenii corelate cu științele exacte.

Proiectul MicroscopFoto are drept scop amenajarea unui spațiu educațional în cadrul școlii (laborator), dotat cu aparatură tehnică modernă de laborator, cu ajutorul cărora elevii să realizeze observații microscopice asupra unor celule, țesuturi și organe care provin de la organisme diferite aparținând celor cinci regnuri din lumea vie, bugetul alocat proiectului fiind de 6.816 lei.

Proiectul se va derula pe parcursul lunilor martie – iunie 2023.

Activitățile realizate în cadrul acestui proiect se adresează în mod direct elevilor din ciclul gimnazial al Școlii Gimnaziale Viorel Horj – Drăgănesti. Beneficiarii sunt elevii din ciclul primar, care vor avea parte și în viitor de activitățile derulate în cadrul acestui proiect.

Alte categorii de beneficiari indirecți sunt cadrele didactice ale școlii dar și comunitatea locală, care va beneficia de informațiile obținute de elevi în cadrul proiectului, prin intermediul unei broșuri, dar si a unor prezentări. Elevii din ciclul gimnazial vor fi implicați activ în toate activitățile, își vor extinde aria de cunoaștere și vor împărtăși noile noțiuni colegilor mai mici.

Care sunt etapele de implementare ale proiectului MicroscopFoto?

 1. Analizarea ecosistemelor locale dar și din cadrul școlii (vizita de studiu)
  Elevii școlii vor participa la mai multe vizite de studiu la ecosistemele din apropierea școlii, dar și din satele din comună pentru a putea vedea și analiza varietatea și diversitatea de specii ce aparțin diferitelor regnuri din lumea vie. Scopul acestei vizite este familiarizarea elevilor cu diferitele specii de organisme specifice zonei locale, vor prelua idei despre adaptările
  structurale ale acestora la diferitele medii de viață. O să analizăm ecosisteme naturale terestre (pădure, pajiște), ecosisteme naturale acvatice (criș, baltă) dar și ecosisteme artificiale.
 2. Amenajarea laboratorului
  Elevii si profesorii școlii vor participa la activități de amenajare a laboratorului din cadrul școlii. Aceștia vor lua cunoștință despre locul în care este amplasată aparatura. Amenajarea se va realiza în așa fel încât toate activitățile propuse să aibă loc în condiții optime.
 3. Instalarea aparaturii tehnice digitale
  Elevii si profesorii școlii vor participa la activitățile de amplasare a aparatelor tehnice digitale de microscopie și a celorlalte materiale didactice necesare achiziționate în locurile special amenajate, le vor verifica pentru a nu întâmpina probleme în efectuarea experimentelor microscopice.
 4. Prelevarea probelor biologice

Elevii si profesorii școlii vor participa la activități de recoltare a probelor biologice din teren. Se vor recolta probe de sol, apă, plante și se vor face preparate microscopice. Din probele de sol elevii vor identifica micro-organismele specifice ecosistemelor respective, vor analiza structura solului, culoarea, gradul de afânare. Din probele de apă vor identifica organismele unicelulare (protiste- parameci, euglena verde), alge unicelulare dar si pluricelulare (mătasea broaștei). Vor identifica PH-ul apei respective. Din alimentele alterate, din fructe vor identifica structura celulei fungice. Din organele plantelor (rădăcina, tulpină-bulb, frunze) elevii vor observa componentele celulare, tipuri de țesut dar și alte structuri specifice plantelor – stomate. Din frunzele plantelor elevii vor extrage pigmenți verzi clorofilieni, ar din petalele plantelor
pigmenți carotenoizi.

 1. Realizarea de activități practice experimentale
  Elevii vor realiza diferite activități practice experimentale din domeniul biologiei dar și chimiei. Aceste activități se vor realiza pe parcursul orelor de curs. Se va lucra pe grupe de elevi. Elevii vor realiza preparate microscopice utilizând diferitele organe ale plantelor recoltate sau achiziționate, probe de sol, apă. Se vor realiza preparate fixe, colorații microscopice pentru punerea în evidență a diferitelor componente celulare, circulația sevei prin corpul plantei, adaptările plantelor la condițiile de mediu, PH-ul apei din domeniul chimiei. Principalele activități constau în observații microscopice asupra celulei bacteriene, observații microscopice asupra micro-organismelor din sol, observații microscopice asupra componentelor celulei vegetale la plantele cu bulb, observații asupra micro-organismelor dintr-o picatură de apă/identificarea PH-ului, observații microscopice asupra algelor unicelulare si pluricelulare, observații microscopice asupra celulei fungice, observații microscopice asupra țesuturilor plantelor, observații asupra morfologiei externe si interne la frunze (stomate), demonstrarea circulației sevei prin corpul unei plante, extragerea pigmenților clorofilieni din frunzele plantelor si carotenoizi din petalele plantelor.
 2. Organizarea de activități de tip peer-mentoring
  Elevii din clasele VII-VIII vor realiza activități de tip peer-mentoring. Datorită faptului ca aceștia vor explica colegilor lor mai mici structura si funcțiile organismelor vii, și alte teme, își vor dezvolta abilități de public-speaking, pedagogie. În același timp își vor sistematiza cunoștințele acumulate anii anteriori. De exemplu, în momentul în care analizăm la microscop stomatele dintr-o frunză sau celula unei plante cu bulb, imaginea va fi redată pe ecranul LCD al microscopului și stocată în memoria sa. Astfel, elevii claselor mai mari vor putea aduce completări la tema respectivă, vizualizând imaginile respective. Elevii mai mici vor învăța de la cei mari.
 3. Realizarea unor materiale interactive prin tehnica digitală
  După analiza preparatului și realizarea activității de tip peer-mentoring, pentru a sistematiza cunoștințele acumulate, elevii, sub îndrumarea profesorilor și cu ajutorul tehnicii digitale, vor realiza diferite materiale interactive: prezentări, fișe, planșe etc.
 4. Realizarea unei broșuri privind analiza ecosistemelor locale

Elevii îndrumați de profesorul coordonator, vor realiza o prezentare și o broșură care cuprinde informații, imagini, despre speciile întâlnite în ecosistemele analizate. Broșura va conține: imagini ale ecosistemelor, ale probelor recoltate, poze ale imaginilor vizualizate la microscop, dar si fotografii din cadrul activităților

Proiectul MicroscopFoto este finanțat prin Fondul Științescu Oradea, un program al Fundației Comunitare Oradea, inițiat de Federația Fundațiile Comunitare din România și de Romanian American Fundation, realizat în Bihor cu sprijinul sponsorului principal, Accesa. Contribuie la a face știința mai atractivă pentru copiii și tinerii din Bihor și următoarele companii locale: Cylex, Decitex Oradea, Golde Oradea, Plexus, Sema Express, VPK Packaging Salonta, ADLO, Vulcri, Madrugada, Holcim.

CRISTINA MOZA,

Asociația Părinților, Școala Gimnazială Drăgănești

Sursă imagini: fototeca Școlii Gimnaziale Viorel Horj

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s