Universitatea din Oradea digitalizează programele de studii și introduce cursuri de securitate cibernetică

Universitatea din Oradea a început procesul de actualizare a programele de studii pentru dezvoltarea competențelor digitale în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital.

În cadrul proiectului Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO), proiect finanțat prin PNRR, universitatea desfășoară un amplu proces de actualizare a programelor de studii pe toate nivelurile de pregătire academică: licență, masterat, studii postuniversitare și doctorat.

Actualizarea programelor de studii vizează dezvoltarea competențelor digitale, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital.

Concret, pe de o parte, vor fi introduse cursuri noi, și anume Cybersecurity for everyone, nivelurile unu și doi. De asemenea va fi realizată actualizarea conținuturilor existente cu teme referitoare la Cloud Computing, Inteligența artificială, Informatică aplicată, Baze de date, Managementul securității informației, Securitatea sistemelor și a aplicațiilor, Internet of Things, Securitatea datelor, Sisteme perceptuale, Sisteme informatice și suport decizional, Marketing online.

Urmează a fi actualizate mai multe programe de studiu.

Programe de studiu de licență

Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatică și Informatică Aplicată, Informatică, Mecatronică, Robotică, Contabilitate și informatică de gestiune. Programe de studiu master: Advanced Mechatronics Systems, Management în Tehnologia Informației, Tehnologii Audio Video și Telecomunicații, Sisteme Automate Avansate, Sisteme Avansate în Ingineria Electrică

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Dezvoltator elearning în învățământ. Programele din domeniile de doctorat: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Inginerie Electrică, Matematică

De asemenea, conform Strategiei de digitalizare a Universității din Oradea, în cadrul tuturor programelor de studii se va urmări PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE:

  • dezvoltarea unor cursuri specializate de dezvoltare a unor soluții digitale chiar dacă nu au competențe de programare (RPA, platforme low-code), manuale, părți de cod, funcții, module etc. astfel se va asigura dezvoltarea competențelor și pregătirea practică a studenților
  • găzduirea soluțiilor/produselor digitale realizate de către studenți / cercetători / cadre didactice în centru de date și crearea unui knowledge base care să asigure dezvoltarea de noi soluții de către studenți
  • sprijinirea creatorilor în a transforma soluțiile digitale în start-up-uri funcționale
  • găzduire soluțiilor digitale realizate de startup-uri
  • crearea de conținut digital, utilizarea mijloacelor de comunicare moderne folosind rețelele de socializare, crearea de conținut interactiv
  • competențe privind realizarea materialelor digitale și rezultatele aplicării lor
  • competențe privind comunicarea la distanță și participarea interactivă, inclusiv prin utilizarea metodei feedback-ului în formare
  • competențe privind utilizarea resurselor online de promovare a materialelor didactice multimedia interactive, utilizarea uneltelor de automatizare de preluare a conținutului digital și publicarea pe platforme de socializare și de optimizare a promovării prin intermediul motoarelor de căutare și a învățării prin utilizarea tehnologiilor digitale
  • utilizarea semnăturii electronice și/sau digitale etc.

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s