Finanțare pentru proiecte de diminuare a abandonului şcolar

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat lansarea Ghidului solicitantului pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar, prin care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine granturi care să conducă la diminuarea riscului de abandon şcolar.

Sunt eligibile următoarele tipuri de proiecte: activităţi de identificare şi monitorizare a elevilor în risc de abandon şcolar, activităţi de prevenire, intervenţie şi compensare, activităţi pedagogice şi de sprijin, activităţi extracurriculare şi / sau extraşcolare, activităţi de informare, consiliere, asistenţă şi educaţie a părinţilor / tutorilor legali, activităţi specifice pentru copiii / tinerii care nu frecventează nicio formă de educaţie, alte tipuri de activităţi care contribuie la prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, în corelaţie cu nevoile identificate, activităţi de formare a profesorilor organizate în mediul fizic/online, lucrări de amenajare minore, achiziţionarea de bunuri, activităţi digitalizare proces educaţional.

Conform unei declarații a dnei ministru, România a avut în anul 2020 printre cele mai mari rate de părăsire timpurie a şcolii din Uniunea Europeană, mai ales copii din mediul rural şi urban marginalizat, care abandonează şcoala încă din timpul gimnaziului.

Sursă portret Ligia Deca: edumanager.ro

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s