Masă caldă prin bugetul local

Senatul României a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 prin care programul-pilot „Masă caldă” pentru elevi poate fi extins pe cheltuiala autorităţilor locale.

„Pentru elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar în unităţile de învăţământ cu program normal şi în unităţile de învăţământ care organizează programe Şcoala după şcoală autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aproba programe proprii pentru acordarea de masă gratuită prin infrastructură proprie sau prin servicii de catering. Finanţarea cheltuielilor determinate de implementare a programelor se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, în limita sumelor cu această destinaţie”, se arată în propunerea legislativă.

Masa caldă ar putea fi asigurată şi pentru copiii înscrişi în creşe, grădiniţe şi în centre de zi cu program normal şi prelungit.

Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional.

Free stock picture

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s