Admitere la liceu, locuri rezervate, Religie la Bac. Modificările la Legea învățământului preuniversitar avizate de Parlament

Dezbaterile la proiectul legii învăţământului preuniversitar au fost finalizate de Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor. Proiectul a fost adoptat în comisie, cu amendamente, cu 13 voturi pentru, patru voturi împotrivă şi o abţinere. Vă prezentăm în continuare câteva din deciziile luate.

Comisia a decis că unităţile de învăţământ liceal pot să organizeze clase de excelenţă pentru anumite specializări, pentru maximum 50% din numărul total de clase a IX-a aprobat în planul de şcolarizare.

Admiterea elevilor în aceste clase se face pe baza unor probe de verificare a cunoştinţelor conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi a rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională. Probele de verificare au loc înainte de desfăşurarea examenului de evaluare naţională şi sunt notate cu calificativele admis / respins.

Un procent de 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională şi conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată, de către elevi cu dizabilităţi şi / sau CES şi de către elevi de etnie romă, prevede un alt amendament adoptat prin consensul grupurilor parlamentare cu Ministerul Educaţiei.

Un alt amendament adoptat prevede că examenul naţional de bacalaureat se vor desfăşura astfel: pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la Istorie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între Geografie şi ştiinţe socio-umane, şi anume: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie; pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică – două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la Limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: Istorie, Geografie sau ştiinţe socio-umane, între care: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie.

Vom reveni cu alte modificări ale Legii învățământului preuniversitar, privitoare la exmatriculare și regimul sancțiunilor care pot fi aplicate.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s