Înscrierile în concursul «Din zestrea străbunilor» se pot face până în 12 mai

Şcoala Gimnazială Avram Iancu din Oradea este inițiatorul și organizatorul unui festival de folclor cu participare internațională, adresat elevilor. Sub genericul Din zestrea străbunilor, acesta ține de proiectul Valori, tradiții și obiceiuri – Comori ale sufletului românesc, cuprins în CAER al Ministerului Educației. Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale din școlile partenere.

Coordonatorul de proiect este prof. Angela Bungău, care conduce o echipă formată din colegi ai domniei-sale de la Școala Gimnazială Avram Iancu: dir. prof. Serac Călin Alexandru, prof. Voicu Roxana, prof. Iovan Florica, prof. Șpan Claudia, prof. Dragomir Roxana, prof. Fărcaș-Covaci Claudia, prof. Velimirovici Cosmin și secretar-șef Șușman Gabriela.

Concursul are obiective ambițioase: stimularea interesului pentru interferențele artistice și a dialogului dintre arte; valorificarea potențialului creativ al elevilor în domeniul artistic; cultivarea interesului și dragostei față de obiceiurile și tradițiile locale, și perpetuarea lor; promovarea muzicii populare şi a dansului popular în rândul tinerilor; dezvoltarea abilității concurenților de a lucra în echipă; stimularea implicării directe a elevilor în cunoașterea, interpretarea și promovarea muzicii şi a
dansului popular; cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor autentice, din diferite zone ale țării, prin
respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.

Vă prezentăm în continuare detalii privind înscrierea și desfășurarea etapei regionale a acestui festival de folclor pentru elevi. Acesta presupune secțiuni cu participare directă: cântec popular și dans popular, respectiv secțiuni cu participare indirectă: creație artistică( literară / plastică) și obiecte de artă populară realizate cu motive tradiționale.

Sursă imagini: fototeca Școlii Avram Iancu

Etapa regională a concursului va avea loc în 26 mai 2023. Pentru înscrierea la etapa regională se vor folosi: Fișa de înscriere Profesori (Anexa 1), Fișa de înscriere Elevi (Anexa 2) și Acordul părintelui (Anexa 3). Odată completate, acestea se vor trimite pe adresa de e-mail concurstraditii@yahoo.com până în data de 12 mai 2023.

Elevii se pot înscrie la oricare secţiune.

Creațiile literare (compunerile / eseurile, culegerea unui obicei popular) vor fi expediate până în data de 12 mai 2023 pe adresa de e-mail concurstraditii@yahoo.com, pentru a fi jurizate în vederea acordării premiilor în 26 mai 2023.

Creațiile plastice vor fi expediate prin curier sau aduse la adresa școlii: Oradea, str. Gheorghe Pop de Băsești Nr. 3, cu mențiunea: Pentru concursul Din zestrea străbunilor etapa regională, până în data de 12 mai 2023.

Obiectele de artă populară cu motive tradiționale vor fi expediate prin curier până în data de 12 mai 2023 pe adresa școlii: Oradea, str. Gheorghe Pop de Băsești Nr. 3, cu mențiunea: Pentru concursul Din zestrea străbunilor etapa regională.

Rezultatele la aceste secțiuni – etapa regională vor fi comunicate în data de 26 mai, în cadrul concursului.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfăşura până în luna iunie 2023, după cum urmează:

● termen-limită 12 mai 2023; înscrierea participanților la concursul Din zestrea străbunilor – etapa
regională
şi trimiterea lucrărilor

● mai 2023 – selecţia lucrărilor, jurizarea şi organizarea expoziţiei

● 26 mai 2023 – organizarea concursului Din zestrea străbunilor- etapa regională în sala festivă a Palatului Copiilor, Oradea, Bihor / sala de evenimente Era Park Oradea. Activitatea se va desfăşura pe cele patru secțiuni: I. Creație artistică (literară / plastică); II. Obiecte de artă realizate cu motive tradiționale; III. Dans popular; IV. Cântec popular

● 1-15 iunie 2023; Să vă spunem cum a fost, activitate de diseminare; realizarea unei expoziții Dor
de altădată
cu obiectele realizate de elevi în cadrul proiectului, locul expoziției: Școala Avram Iancu, Oradea,
ISJ Bihor, CCD Bihor

SECŢIUNILE CONCURSULUI

● materialele / obiectele decorative pentru probele I şi II se vor realiza în şcoli în perioada octombrie 2022 –
mai 2023

● profesorii vor selecta cele mai reprezentative trei obiecte decorate / pictate şi cele mai bune trei creații artistice (literare sau plastice), şi le vor trimite prin curierat până în data de 12 mai 2020 la adresa: Şcoala Gimnazială Avram Iancu, str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr. 3-3 A, Oradea, Bihor, prin curierat, pentru concursul Din zestrea străbunilor, prof. Bungău Angela. Creațiile literare se pot trimite doar pe adresa de e-mail a concursului concurstraditii@yahoo.com.

Probele I. Creație artistică (literară / plastică) și Obiecte de artă realizate cu motive tradiționale vor fi realizate cu participarea indirectă a concurenţilor şi nu se va percepe taxă de participare.

I. CREAȚII ARTISTICE

A. Creații literare

● Compunerile literare pot avea ca tematică: universal rural, satul îndrăgit, gospodăria țărănească, viziunea asupra mediului rural, imaginea țăranului, satul văzut în perspectivă, dansul popular etc. sau o prezentare a unei tradiții, obicei din localitatea/zona natală, inserând strigături, orații, cimilituri

● creaţiile literare nu vor depăşi trei pagini A4 iar redactarea se va face după criteriile:  Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp literă 12, tehnoredactare rând la 1.5, margini 2,5 cm

● titlul centrat, cu majuscule, corp literă 16, bold, sub titlu aliniere dreapta, corp literă 12 se va menţiona autorul, şcoala, clasa, oraşul, judeţul şi profesorul coordonator

● se pot introduce în text şi fotografii exemplificatoare.

Creațiile literare vor fi trimise pe adresa de e-mail concurstraditii@yahoo.com până în data de 12 mai 2023.

B. Creații plastice

Creațiile plastice pot fi imagini pe suport de hârtie A3, prosop țărănesc reinterpretat, suport de lemn (paletă de lemn, tocător). Se pot folosi diverse tehnici picturale, tehnici grafice, pictură naivă. Imaginile vor surprinde activități specifice vieții de la țară, gospodăria țărănească, obiecte decorative tradiționale, simbolurile satului, fotografii vechi reinterpretate, obiceiuri și datini,
muzica și dansuri populare, lăutari, costum popular, motive populare, peisaj rural, oameni surprinși în diferite activități gorpodărești, animale, cum văd ei satul românesc în viitor. Lucrările pentru această secțiune se vor aduce sau expedia prin curierat pe adresa: Şcoala Gimnazială Avram Iancu, str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr. 3-3 A, Oradea, Bihor, cu mențiunea Pentru concursul Din zestrea străbunilor, profesor Bungău Angela, până în data de 12 mai 2023.

Fiecare lucrare plastică va avea notat pe verso: numele şi prenumele elevului, clasa, școala de proveniență și localitatea, numele cadrului didactic coordonator, titlul lucrării.

II. OBIECTE DECORATE / PICTATE

La această secţiune elevii vor picta sau decora obiectele cu motive tradiţionale româneşti (ex. icoane pe sticlă înrămate dimensiunea maximă A4, cană, ramă foto, brăţări, coliere, colaj textil, obiecte din lemn, zgârdane etc.).

Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim trei lucrări; acestea vor fi aduse sau trimise prin curierat la adresa: Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Gheorghe Pop de Băseşti, nr. 3-3 A, Oradea, Bihor, cu mențiunea Pentru concursul Din zestrea străbunilor, prof. Bungău Angela; pe spatele lucrării se va nota numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi titlul lucrării, precum şi numele cadrului didactic îndrumător.

Lucrările realizate de elevi vor face şi obiectul unei expoziţii la Școala Gimnazială Avram Iancu Oradea și la CCD Bihor sau a unor expoziţii itinerante în şcolile partenere.

Observaţie: lucrările nu se returnează după concurs.

Data-limită de transmitere a fișelor de înscriere și a obiectelor de artă populară: 12 mai 2023.

Vă reamintim faptul că rolul profesorului este de a îndruma elevul.

Probele III şi IV vor fi realizate cu participarea directă a concurenţilor. Fiecare judeţ va desemna un echipaj format din maxim trei perechi pentru proba de dans, şi/sau câte un elev pentru proba IV – cântec popular. Fiecare elev va avea în repertoriu o singură piesă muzicală/instrumentală. Judeţul Bihor va fi reprezentat de trei echipaje artistice (proba de dans) şi trei solişti, (ocupanții locului I la fiecare nivel de învățământ: primar, gimnazial și liceal) premiaţi la concursul judeţean din 24 februarie ce va fi
organizat la sala de evenimente Era Park Oradea.

III. DANS POPULAR

Toţi participanţii vor completa până în data de 12 mai 2023 formularul de înscriere şi-l vor trimite pe adresa de e-mail a concursului concurstraditii@yahoo.com, pentru înscrierea la faza finală a competiţiei, care se va desfăşura la Oradea, la sala festivă a Palatului Copiilor, Bihor/ Sala de evenimente Era Park Oradea, în data de 26 mai 2023 la ora 12.

Pentru concursul regional fiecare echipă, constituită din maxim trei perechi, va trebui să prezinte un scurt program de dans popular, la alegere, de maxim 3 minute, respectând tema concursului. Echipele se vor înscrie pe cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial, liceal. Participanții pot folosi acompaniament sub formă de negativ sau fond muzical pe suport audio. Piesele muzicale alese vor fi doar din sfera muzicii populare românești.

IV. DOR DE CÂNTEC POPULAR

Toţi participanţii vor completa până în data de 12 mai 2023 formularul de înscriere şi-l vor trimite pe adresa de mail a concursului concurstraditii@yahoo.com, pentru înscrierea la faza finală a competiţiei care se va desfăşura la Oradea, la sala festivă de la Palatul Copiilor, Bihor,/ Sala de evenimente Era Park, Oradea în data de 26 mai 2023 la ora 12.

Se pot prezenta elevi pentru nivelul: primar/gimnazial/liceal, care vor interpreta o singură piesă vocală sau instrumentală, cu durata de aproximativ 3 minute.

Fiecare școală participantă poate prezenta doar un elev / nivel, la această secțiune.

NOTĂ: În cazuri excepționale sau în situații pandemice, care impun suspendarea întâlnirilor fizice, și pentru școlile participante din afara țării, se admite trimiterea lucrărilor, a creațiilor literare sau plastice-scanate, a obiectelor de artă populară-scanate cât și filmările/înregistrările momentelor artistice de cântec popular și dans popular, pe adresa de e-mail concurstraditii@yahoo.com, până în 12 mai 2023. Se solicită acuratețea și claritatea fotografiilor, înregistrărilor video. Materialele care nu respectă cerințele vor fi descalificate.

CRITERII DE EVALUARE

Secţiunea I – evaluarea creaţiilor artistice (literare/plastice) a elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate şi vor fi notate de juriu cu punctaje de la 1 la 100.

Secţiunea a II-a – obiectele decorate/pictate de elevi vor fi selectate de o comisie formată din profesori de specialitate – arte; vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de către elevi; va fi evaluat modul atractiv, ingenios de tratare a temei, acurateţea execuţiei şi complexitatea lucrării, tehnici aplicate.

Evaluarea prestației concurenților la secţiunea a III-a va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate şi specialiști în domeniul dansului popular, fiind notate de juriu cu punctaje de la 1 la 100.

Evaluarea prestației concurenților la secţiunea a IV-a va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate şi specialiști în domeniu/interpreți de folclor, fiind notate de juriu cu punctaje de la 1 la 100.

Se vor acorda şi diplome pentru premiul I, II, III, menţiune şi diplome de participare. Numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu va depăşi 25% din numărul participanţilor.

CALENDAR

● înscrierea în concurs: termen-limită 12 mai 2023

● realizarea şi selectarea lucrărilor la nivelul şcolilor partenere: termen-limită 12 mai 2023

● expedierea lucrărilor până în data de 12 mai 2023

● evaluarea lucrărilor 22 – 25 mai 2023

● expoziţia concursului la Școala Gimnazială Avram Iancu Oradea și la CCD Bihor: 6-12 iunie 2023

● desfăşurarea concursului și premierea în cadru festiv 26 mai 2023

● diseminarea activităților din cadrul proiectului: 1-15 iunie 2023

Lucrările premiate, eseurile, pozele şi filmările realizate în cadrul proiectului vor fi publicate pe un DVD acreditat ISBN.

CONTACT:

prof. BUNGĂU ANGELA

tel. 0740917969

e-mail: angela.bungau@yahoo.com

prof. ȘPAN CLAUDIA

tel. 0770 109 512

e-mail: claudiaspan28@yahoo.com

Sursă imagine generic: fototeca personală Anamaria Omuț

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s