„Doamna educației incluzive din România” este Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea

Sala Consiliului de Administrație al Universității din Oradea a găzduit, vineri, 28 aprilie 2023, ceremonia festivă de acordare a titlului Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș. Considerată „doamna educației incluzive din România”, prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș este președinte al Rețelei Naționale de Integrare a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale.

„Doamna profesor universitar doctor emerit Ecaterina Vrăsmaș s-a distins prin anvergura științifică, dar și prin modul minuțios de abordare a aspectelor de ordin didactic și managerial, pe care abordându-le în mod sinergic a realizat un transfer de cunoaștere de o calitate superioară în domeniul educației, către numeroase generații de studenți, viitoare cadre didactice, cultivând în rândul acestora o stare de armonie, dorința de perfecționare și învățare continuă. Doamna profesor este un model de integritate profesională, identitate și noblețe spirituală, un promotor al instruirii și afirmării tinerilor, atât în cadrul activităților didactice,
cât și în cadrul celor de cercetare științifică, un adept al inovației, calități ce constituie puternice motivații spre desăvârșire, trezind totodată atenția contemporanilor, dar și recunoașterea acestora”, a spus în Laudatio decanul Facultății de Științe Socio-Umane, conf. univ. dr. Karla Brath.

Profesor emerit al Universității din București, Ecaterina Vrăsmaș este autoarea a 52 cursuri și cărți de specialitate și a peste 100 de articole, publicate în reviste din țară și din străinătate. În calitate de coordonator științific, prof. Vrăsmaș a lucrat pentru mai multe proiecte UNESCO, la proiectul național de cercetare acțiune PETAS – care a stat la baza reformării învățământului preșcolar, a fost consultant UNICEF, expert al International Labor Office etc. Este președintele Comisiei pentru Educație Timpurie din Ministerul Educației Naționale și – după cum sublinia conf. univ. dr. Karla Brath – se află „în strânsă legătură cu universitatea noastră”.

Prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș s-a declarat onorată de primirea în rândurile corpului academic al Universității din Oradea: „În educație avem nevoie, în acest moment, de multă sinceritate, de mult adevăr. Suntem încă la început de drum în tot ceea ce înseamnă educație incluzivă, echitate, egalitate de șanse”.

Printre invitații la acest eveniment deosebit s-a aflat și directorul Casei Corpului Didactic al Județului Bihor, prof. dr. Alin Ștefănuț, care ne-a declarat următoarele: „Am fost onorat să particip, în cadrul unui eveniment de o elegantă ținută academică, organizat la propunerea Facultății de Științe Socio-Umane, la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa dnei prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș, model de perseverență, integritate profesională și noblețe a spiritului, cadru didactic apropiat de Universitatea din Oradea și de comunitatea educațională din județul Bihor. Însoțită de soțul dumneaei, dl prof. univ. dr. Traian Vrăsmaș, apropiat, la rândul său, de Oradea, dna Ecaterina Vrăsmaș a acceptat titlul într-un cadru emoționant, punctat de aduceri-aminte legate de începuturile carierei sale universitare, dar nu numai. Dna prof. univ. a evidențiat, între altele, faptul că munca de cercetare nu implică întotdeauna o distanțare rece, ci dimpotrivă, se poate realiza într-o manieră caldă, care implică o apropiere personală de subiectul / domeniul cercetat. Personal, am fost plăcut surprins să descopăr modul în care cei doi cercetători au reușit să găsească justa măsură între viața familială și cea profesională vreme de peste 50 de ani”.

Sursă imagini: fototeca personală Karla Brath

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s