Federația Națională a Părinților despre greva cadrelor didactice

Federația Națională a Părinților atrage atenția tuturor factorilor decidenți (Ministerului Educației, inspectoratelor școlare și directorilor unităților de învățământ) cu privire la necesitatea publicării unui set de informații și a unor clarificări, referitoare la gestionarea grevei generale în sistemul educațional.

În contextul grevei generale, solicităm următoarele măsuri de comunicare și organizare între diferitele părți implicate:

  • Reprezentanții sindicatelor la nivel de unitate de învățământ trebuie să comunice cu unitățile de învățământ și cu părinții prin intermediul directorului. Directorii unităților de învățământ trebuie să-și reorganizeze activitatea pe perioada grevei generale, ținând cont de numărul de profesori implicați în grevă,
  • Directorii vor transmite informații relevante prin intermediul învățătoarelor/învățătorilor sau al profesorilor diriginți către reprezentanții părinților pe clase. Aceștia trebuie să fie informați în legătură cu orele în care copiii nu vor pot beneficia de supraveghere, pentru a putea elabora un program care să vină în sprijinul familiilor. Reprezentanții părinților pe clase sunt rugați să comunice informațiile necesare prin intermediul grupurilor de părinți.
  • Reprezentanții părinților la nivelul unităților de învățământ sunt responsabili de menținerea unei comunicări permanente cu directorii, liderii sindicali și reprezentanții părinților pe clase, pentru că această cooperare este esențială pentru gestionarea eficientă a situației și pentru asigurarea unui climat de încredere și transparență.
  • În cazurile în care există servicii de pază umană, în special atunci când acestea sunt plătite de către părinți, se recomandă contactarea firmei de pază pentru a asigura o atenție sporită și pentru a stabili un plan de acțiune în colaborare cu directorul și reprezentantul părinților la nivelul școlii.

Comunicarea și coordonarea eficientă reprezintă cheia pentru evitarea haosului și pentru protejarea copiilor, mai ales a celor din ciclul primar, de situații neprevăzute.

În această perioadă excepțională, federația noastră încurajează părinții din consiliile reprezentative ale părinților să sprijine conducerile unităților de învățământ, nu doar printr-o comunicare eficientă, ci și prin implicarea activă (inclusiv în privința serviciului pe școală, acolo unde părinții își arată dorința/disponibilitatea și solidaritatea cu cadrele didactice).

Atragem atenția guvernului că, într-o situație de grevă și criză în sistemul educațional, este important să abordeze problema într-un mod responsabil și eficient pentru a rezolva nemulțumirile și a asigura un mediu de învățare adecvat.

Guvernul trebuie să aloce resursele necesare pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale dascălilor și calitatea învățământului. Investițiile în infrastructura școlară, resurse didactice și formarea continuă a cadrelor didactice pot contribui la îmbunătățirea sistemului educațional.

Este important ca guvernul să acționeze cu responsabilitate și să încerce să ajungă la un consens cu toate părțile implicate pentru a soluționa problemele din sistemul educațional și a asigura un mediu de învățare stabil și de calitate pentru copiii noștri.

Acest comunicat recepționat pe adresa SchoolBit este semnat de dl Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s