Stagiu STEM la Paris

În perioada actuală, competențele digitale reprezintă nu doar un atu al profesorului modern, ci o necesitate. Activitatea de predare – învățare – evaluare trebuie să răspundă provocărilor actuale, generate de contextul pandemic în care ne aflăm, să poată fi desfășurată cu succes și în mediul online. Din această perspectivă, prin intermediul unui curs pe care l-am urmat într-un stagiu la Paris, am dobândit abilități și experiențe valoroase, pe care le vom aplica în demersul didactic viitor.

În cadrul proiectului Erasmus+ de formare profesională, Our Digital Classroom, am participat la cursul ICT – Based Classes, susținut la Paris, în perioada 26-30 iulie 2021.

Într-o manieră interactivă și plăcută, am fost inițiați în cunoașterea unor aplicații educaționale care pot fi utilizate atât în școala tradițională, cu prezență fizică, precum și online: Spin the Wheel, Kahoot, Plickers, Socrative, Actionbound, Mentimeter, Audacity, Jamendo Music, Creative Commons, Wevideo, Wordwall, MojiPop, Photoscissors.

Pentru aprofundarea cunoștințelor dobândite, cursanții au avut de pregătit teme folosind aplicațiile studiate. A fost o ocazie de a cunoaște și experiența unor profesori din alte țări, de a împărtăși exemple de bune practici.

Prof. ILIE VESA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s