Our Digital Classroom

În perioada 12 – 16 iulie 2021, am participat la un proiect de mobilitate în domeniul educaţiei școlare din cadrul programului Erasmus+, derulat prin Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Grupa din care am făcut și-a desfășurat cursurile la Barcelona, având ca temă Super Teachers of the 21st Century. Coordonatoarea proiectului este prof. Lucia Cighir.

Condițiile de predare în învățământ în aceste vremuri în continuă schimbare m-au determinat să înțeleg tot mai mult necesitatea unei instruiri temeinice în domeniul digital, să încerc să-mi însușesc conceptele-cheie legate de alfabetizarea digitală în educație, să încerc permanent integrarea noilor tehnologii și a instrumentelor web în procesul de predare – învățare.

De asemenea, pentru a spori atractivitatea lecțiilor, am considerat că ar fi util să-mi îmbunătățesc abilitățile digitale și să caut soft-uri și programe eficiente pentru a obține cele mai bune rezultate în procesul de predare – învățare.

Componenta multiculturală și cea socială au fost și ele atinse, prin realizarea unor schimburi de experiență internațională cu colegi din alte țări, participanți și ei în proiecte de acest tip, precum și prin vizitarea unor atracții turistice în minunatul oraș Barcelona, prin recunoașterea culturii și civilizației spaniole.

Am început să împărtășesc și colegilor de specialitate din județ, în cadrul consfătuirilor județene ale profesorilor de educație fizică și sport, experiența și cunoștințele acumulate la acest curs.

Prof. DANIELA MARINĂU

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s