Bani de calculator

Un ordin de ministru publicat în urmă cu câteva zile precizează etapele care trebuie parcurse în vederea acordării de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, în anul curent.

Astfel, până în 1 aprilie trebuie stabilite comisiile judeţene și cele din unităţile şi instituţiile de învăţământ. Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare se va face până în 14 aprilie. În intervalul 2-20 mai se efectuează anchetele sociale şi se evaluează cererile, de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ, împreună cu comisiile de anchetă socială. Cererile se centralizează la comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat, în intervalul 23-30 mai. În data de 3 iunie, pe portalul Ministerului Educaţiei și în fiecare unitate de învăţământ se va afișa lista nominală a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru.

După rezolvarea eventualelor contestații (termen de soluționare: 17 iunie), pe portalul Ministerului Educaţiei se va posta lista finală a beneficiarilor, până în 15 iulie.

Calendar în continuare

25 iulie – 12 august: achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi distribuirea către inspectoratele şcolare / universităţi;

16 – 31 august: eliberarea bonurilor valorice către beneficiari;

16 august – 14 octombrie: achiziţionarea de calculatoare;

16 august – 17 octombrie: depunerea cópiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi;

16 august – 28 octombrie: depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a cópiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire, spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior, ca și înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat;

22 august – 18 noiembrie: decontarea către operatorii economici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s