Micro & Tech la Școala Gimnazială Sâmbăta

La cea mai recentă ediție a Fondului Științescu, o inițiativă a Fundației Comunitare Oradea, având ca scop încurajarea, susținerea și finanțarea proiectelor educaționale încadrate în domeniul STEM / STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), Școala Gimnazială Nr. 1 Sâmbăta a câștigat o finanțare în valoare de 6.318 RON, pentru proiectul denumit Micro & Tech.

Școala Gimnazială Nr.1 Sâmbăta, prin intermediul proiectului educațional Micro & Tech, a fost declarată câștigătoare, alături de alte 14 ONG-uri și instituții școlare din Bihor, pentru a primi finanțare în cadrul programului Fondul Științescu Oradea, ediția a 4-a. Câștigătorii au fost selectați de un juriu independent, format din persoane cu experiență din diverse domenii corelate cu științele exacte.

Proiectul Micro & Tech are drept scop amenajarea unui spațiu educațional în cadrul școlii, dotat cu mijloace tehnice moderne (digitale), cu ajutorul cărora elevii să observe partea de morfologie a plantelor, partea de organografie, cât și partea de componentă anatomică, bugetul alocat fiind de 6.318 lei. Proiectul se va derula pe parcursul lunilor martie – iunie 2022.

Echipa de proiect este formată din Stefan Ioana (profesor învățământ primar), Moza Cristina (profesor de biologie – chimie), Rusu Camelia (profesor de matematică), Filimon Claudia (profesor de educație tehnologică), Turcus Florica (secretar).

Activitățile realizate în cadrul acestui proiect se adresează în mod direct elevilor din ciclul gimnazial al Școlii  Gimnaziale Nr. 1 – Sâmbăta.  Beneficiarii indirecți sunt, în primul rând, elevii din ciclul primar, care vor beneficia și pe viitor de activitățile derulate în cadrul acestui proiect. Alte categorii de beneficiari indirecți sunt cadrele didactice ale școlii, dar si comunitatea locală, care va beneficia de informațiile obținute de elevi în cadrul proiectului. Elevii din ciclul gimnazial vor fi implicați activ în toate activitățile, își vor extinde aria de cunoaștere și vor împărtăși noile noțiuni colegilor mai mici.

Proiectul presupune un pachet de activități. În cadrul unei vizite de studiu, se vor analiza ecosisteme locale. Elevii școlii vor participa la o vizită de studiu la ecosistemele din apropierea școlii pentru a putea vedea și analiza varietatea și diversitatea de specii de plante precum și părțile componente ale acestora. Scopul acestei vizite este familiarizarea elevilor cu diferitele specii de plante specifice zonei locale. Vom analiza ecosisteme naturale terestre (pădure, pajiște), ecosisteme naturale acvatice (râu, balta) dar și ecosisteme artificiale (parcul dendrologic din comună și parcul din cadrul școlii).

Elevii și profesorii școlii, alături de părinții voluntari, vor participa la activitățile de amenajare a laboratorului din cadrul școlii. Amenajarea se va realiza în așa fel încât toate activitățile propuse să aibă loc în condiții optime.

Se vor organiza activități de recoltare a probelor biologice din teren, probe de sol, apă, plante și se vor face preparate microscopice. Din probele de sol elevii vor identifica microorganismele specifice ecosistemului respectiv. Din probele de apa vor identifica organismele unicelulare (protiste – parameci, euglena verde), alge unicelulare și pluricelulare (mătasea-broaștei). Din organele plantelor (rădăcina, tulpina-bulb, frunze), elevii vor observa componentele celulare, tipuri de țesut și alte structuri specifice plantelor – stomate.

De asemenea, elevii vor realiza diferite activități practice experimentale din domeniul biologiei. Aceste activități se vor realiza pe parcursul orelor de curs. Se va lucra pe grupe de elevi. Elevii vor realiza preparate microscopice utilizând diferitele organe ale plantelor recoltate sau achiziționate. Se vor realiza preparate fixe, colorații microscopice pentru punerea în evidența a diferitelor componente celulare, se va evidenția procesul de germinație la plantele leguminoase, bacteriile fixatoare de azot din rădăcinile plantelor leguminoase, morfologia externă dar și internă a speciilor de plante prelevate (structura externă a frunzei dar și internă – țesut, stomate).

Activități principale: observații microscopice asupra componentelor celulei la plantele cu bulb; gferminația la semințele de fasole; evidențierea bacteriilor fixatoare de azot din nodozitățile plantelor leguminoase; observații asupra microorganismelor dintr-o picătură de apă; observații asupra algelor unicelulare; evidențierea microorganismelor din sol; observații asupra plantelor de in; observații asupra morfologiei externe și interne la frunze (stomate); evidențierea componentelor mușchilor de pământ.

Elevii din clasele VII-VIII vor realiza activități de tip peer-mentoring . Datorită faptului că aceștia vor explica colegilor lor mai mici structura și funcțiile organismelor vii, și alte teme, își vor dezvolta abilități de public speaking, pedagogie, iar în același timp își vor sistematiza cunoștințele acumulate anii anteriori. De exemplu, în momentul în care analizăm la microscop stomatele dintr-o frunză, imaginea va fi redată pe tabla interactivă. Astfel elevii claselor mai mari vor putea aduce completări, de exemplu să noteze în timp real componentele stomatei pe tabla interactivă. Astfel elevii mai mici vor putea învăța de la cei mari.

După analiza preparatului și realizarea activității de tip peer-mentoring, pentru a sistematiza cunoștințele acumulate. Elevii, sub îndrumarea profesorilor, și cu ajutorul tehnicii digitale, vor realiza diferite materiale interactive: prezentări, fișe, planșe. Îndrumați de profesorul coordonator, ei vor realiza o broșură despre speciile întâlnite în ecosistemele analizate. Broșura va conține imagini ale ecosistemelor, ale probelor recoltate, ale imaginilor vizualizate la microscop, dar și fotografii din cadrul activităților.

Proiectul Micro & Tech este finanțat prin Fondul Științescu Oradea, un program implementat de Fundația Comunitară Oradea, susținut de Romanian American Foundation și de Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul donatorilori individuali și al finanțatorilor locali: Vernicolor, Fundația Elena Neagu, Golde Oradea, Qubiz, Decitex RO, VPK Packaging Salonta, Creatopy, Smartware, Sema Express, Nidec Oradea, Inter Broker de Asigurare, Vulcri, Accesa.

Multumim tuturor pe aceasta cale pentru oportunitățile oferite în cadrul programului Fondul Științescu!  Amintim faptul că este pentru a treia oară când răspunde pozitiv necesităților noastre educaționale și că împreună am reușit să transformăm „micile scântei” ale elevilor noștri în proiecte deosebite pentru multe generații.

Sursă imagini: fototeca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sâmbăta

Prof. CRISTINA MOZA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s