Studenți pe locuri rezervate

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, 22 iunie, un proiect de lege care prevede ca instituţiile de învăţământ superior de stat să aloce anual cinci locuri bugetate pentru acei absolvenţi cu diplomă de Bacalaureat care au cerinţe educaţionale speciale.

„Instituţiile de învăţământ superior de stat acordă cel puţin 5 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate anual, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat ai învăţământului special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţele educaţionale speciale”, prevede acest proiect, care precizează că, „în cazul în care locurile nu se ocupă, universităţile le redistribuie către ceilalţi candidaţi”.

Propunerea vine să completeze art. 205 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Sursă imagine: administratie.ro

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s