Bani de rechizite

Ordonanța de urgență nr. 133/2020 prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub formă de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial.

Elevii și preșcolarii care au o situație financiară precară pot beneficia de tichete sociale în valoare de 500 de lei. Cu această sumă, părinții pot achiziționa pentru cei mici articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane, dar și alte articole necesare pentru școală sau grădiniță, de exemplu, îmbrăcăminte.

De aceste tichete sociale pot beneficia preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitării stimulentului educațional. Acordarea tichetelor este condiționata de frecventa regulata la grădinița. Stimulentul educațional se acorda, la cerere, unuia dintre părinți.

Pot beneficia de acest sprijin și elevii care se afla in întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim brut in 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON). Pentru a intra în posesia tichetelor sociale în valoare de 500 de lei, părinții trebuie să depună cererile începând chiar din prima zi de școală, 5 septembrie, iar lista cu beneficiarii ajunge la Ministerul Educației pe data de 23 septembrie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s