Toamna în școala noastră

MOTTO:

Toamnă darnică, ne-aduci

Legume și fructe dulci

Morcovi, varză, nuci şi mere

Struguri, pere în panere…

Liceul cu Program Sportiv Bihorul Oradea a desfășurat în perioada septembrie – octombrie 2022 proiectul localToamna în școala noastră,coordonat de subsemnata, Gianina Dițiu, învățătoare la clasa a II-a.

Din echipa de proiect au făcut parte domnul director prof. Lucian Stance, precum și doamnele învățătoare Adriana Indre (clasa III-a), Dorina Dumitrescu (clasa a IV-a), Georgeta Susa (clasa I), Cristina Mariana Șipoș (clasa P).

Proiectul și-a propus să fructifice experienţe personale, pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente; să stimuleze imaginaţia creatoare şi să consolideze cunoştinţele elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna; să dezvolte capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite, pentru a se realiza ceva practic și util cu ajutorul acestora; să pregătească elevii pentru o viaţă activă; să îi sensibilizeze în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să aprecieze frumosul şi viaţa.

Obiectivele urmărite: formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii ştiinţifice; formarea simţului şi gustului estetic; dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.

Grupul-țintă l-au constituit elevi din clasele P – IV, elevi cu CES, cadre didactice, iar beneficiarii sunt elevi, cadre didactice și părinţi.

S-a lucrat cu instrumente și materiale diverse (cameră video, aparat foto, diplome, laptop, materiale în powerpoint), rezultând lucrări, print-uri și panouri care au constituit elemente ale unei expoziţii. Metode: observația, conversația euristica, știu / vreau să știu / am învățat, învățarea prin  descoperire, explicația, problematizarea, învățarea prin cooperare, turul galeriei, cubul.

Activitățile desfășurate au fost următoarele :

  1. La început de drum: informare despre inițierea și desfășurarea proiectului;
  2. Toamna în poezie: s-au vizionat materiale PPT cu imagini despre toamnă, elevii au adus cărţi cu poezii despre toamnă, fiecare citind în faţa clasei o poezie, s-a studiat dicţionarul, pentru explicarea unor cuvinte necunoscute, elevii au compus poezii cu tema toamna;
  3. Toamna în culori: cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au redat chipul toamnei, dând frâu liber imaginaţiei creatoare; rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea;
  4. Ghicitori despre toamnă: ghicitorile sunt îndrăgite de elevi, astfel că sunt culese ca şi fructele, cu mult entuziasm; s-au prezentat în faţa clasei imagini PPS cu ghicitori despre semne ale anotimpului toamna, fructe, legume, flori de toamnă;
  5. Colaj cu frunze uscate: elevii au adus frunze pentru realizarea colajului de toamnă. Frunzele au fost alese de culori, forme şi mărimi diferite;   
  6. Figurine din legume: pentru reuşita acestei activităţi, s-a cerut și ajutorul părinţilor copiilor, aceştia fiind implicaţi în alegerea legumelor necesare realizării figurinelor; cu multă îndemânare, copiii au dat o nouă înfăţişare legumelor;
  7. Expoziţia „Frumoasa şi bogata toamnă”, cu roadele toamnei (fructe şi legume, flori, cereale);
  8. Diseminarea proiectului: mediatizarea proiectului şi activităţilor pe site-ul școlii și pe jurnalul digital al CCD Bihor, SCHOOL Bit.

Activitățile din cadrul proiectului educațional Toamna în școala noastră s-au desfășurat sub semnul voioșiei, colaborării, toți elevii au realizat o serie de lucrări tematice, într-o abordare care a urmărit atât dezvoltarea gustului pentru artă și frumos, cât și conectarea acestora cu mediul înconjurător, cu natura.

Inspirați din natură, copiii au fost invitați să descopere toamna, componentă din roata anotimpurilor. Totodată, prin situații inedite de învățare și cercetare, elevii și-au consolidat cunoștințele referitoare la acest anotimp, redescoperind culorile, gustul și parfumul toamnei, palpând semințe, castane și frunze atinse de miere şi rugină.

Într-un climat optim de animare și bună-dispoziție copii au adunat în „coșulețul toamnei” roadele muncii lor, explorând activitatea cu mult spor autumnal.

Monitorizarea şi evaluarea s-a făcut prin realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii, realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului.

Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice se face prin facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ, din ţară, prin participarea la concursuri şcolare cu lucrări ale elevilor.

La final, s-au acordat diplome elevilor și cadrelor didactice participante la proiect.

înv. GIANINA DIȚIU,

Liceul cu Program Sportiv Bihorul Oradea

Sursă imagini: fototeca personală Gianina Dițiu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s