Gaming-ul în educația specială. Un e-book în curs de apariție la Didactica Militans

Centrul Școlar „Orizont” Oradea a coordonat activitățile din cadrul unui proiect Erasmus axat pe aplicarea jocurilor în strategia didactică din domeniul educației speciale. Rezultatele acestui proiect au fost sintetizate într-un e-book aflat în curs de apariție, la editura Didactica Militans a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor.

Procesul de învățământ este în continuă schimbare. Acesta trebuie să se adapteze continuu  la cerințele educative ale elevilor. În ultima perioadă, cadrele didactice au apelat în munca lor la folosirea de instrumente IT, platforme, programe, aplicații etc., care să înlesnească procesul de predare – învățare – evaluare, care să mențină vie atenția elevului și să întrețină motivația acestuia pentru învățare.

Generația nativilor digitali este cea născută în era gadget-urilor, a device-urilor pe care le folosesc la tot pasul, este generația deschisă spre schimbare, generația care, fără doar și poate, aduce schimbare în procesul de învățământ. Cadrele didactice sunt nevoite să se adapteze tuturor schimbărilor.

Învățământul online a cerut găsirea de pârghii de acces spre elev, spre menținerea interesului educabilului spre cunoaștere, spre dezvoltare. De atunci, profesorii au încercat să se dezvolte profesional și pe acest palier, să creeze lecții și activități interactive în care să implice fiecare elev din clasă în activitate.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” Oradea a coordonat activitățile din cadrul unui proiect Erasmus axat pe aplicarea jocurilor în strategia didactică din domeniul educației speciale. Obiectivul principal al proiectului este oferirea unei învățări mai eficiente la elevii cu cerințe educative speciale prin metoda gamificării.

Metoda gamificării a fost folosită, cu succes, de multe cadre didactice, în ultima perioadă. Aceasta le oferă multe beneficii elevilor: procesul de învățare devine plăcut; elevii învață fără efort, în mod spontan; folosirea metodei contribuie la îmbunătățirea relațiilor sociale / interacțiunea socială; crește competitivitatea; profesorii urmăresc progresul elevilor în timpul orelor cu ușurință.

Metoda gamificării este mai antrenantă decât metodele tradiționale, fiecare elev participă activ, în același moment, la rezolvarea sarcinii, feedback-ul este imediat.

În învățământul actual a apărut nevoia de introducere, de utilizare a acestor activități create pe diferite platforme și pliate pe nevoile educaționale ale elevilor noștri și în care elevul se regăsește ușor.

Din această nevoie a apărut colectarea de materiale digitale concentrate într-un e-book. E-book-ul cu titlul Materiale didactice auxiliare interactive create prin metoda gamificării(Ensuring More Effective Learning in Children with Special Needs through the Gamification Method in Special Education) a fost elaborat în cadrul proiectului Erasmus KA122SCH, nr. de referință  2021-1-RO01-KA122-SCH-000018773, și este coordonat de CSEI „Orizont” Oradea în colaborare cu CCD. Bihor. Coordonatorii e-book-ului sunt prof. Canalaș Liliana, prof. Cărădan Adina- Mioara și prof. Tocuț Maria Dorina, CSEI „Orizont Oradea”, iar colectivul de redacție e format din prof. dr. Ștefănuț Alin, prof. Șipoș Lăcrimioara-Adina și prof. Ardelean Nicolaie.

E-book-ul conține link-uri create pe diferite platforme de către profesori din învățământul de masă și cel special, cu descriere, propunător, grup-țintă, obiective. Materialele sunt  clasificate pe domenii curriculare și pot fi accesate direct, printr-un simplu click pe link.

Această colecție de materiale oferă utilizatorilor oportunitatea de a se familiariza cu diverse platforme educaționale, de a utiliza în clasă, în diferite momente ale lecției, materiale interactive, create și experimentate de profesorii propunători.

Există o varietate de platforme educaționale care folosesc metoda gamificării. Gamificarea este o metodă modernă de predare – învățare – evaluare potrivită pentru actualele generații de elevi, născuți în era digitală. Gamificarea este o unealtă, nu un scop în sine. Metoda gamificării dezvoltă multiple abilități, elevul dobândește competențe. Gamificarea promovează învățarea centrată pe elev, dezvoltă competențele elevilor într-un cadru activ-participatoriu.

Profesorul modern își va adapta întotdeauna strategia de predare în funcție de nevoile educaționale ale elevului lor.

prof. ADINA-MIOARA CĂRĂDAN

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont”

Sursă imagine: fototeca personală Adina Cărădan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s