Coridoare de oglinzi

„Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.”

 (Sydney Harris)

Nu întâmplător am ales acest citat. Noi, dascălii, educatorii, mentorii, prin întreaga noastră activitate, trebuie să deschidem ferestre spre un viitor frumos, spre o educație de calitate, să dăm speranțe, să oferim implicare, frumos, iubire, căldură tinerelor generații. Trăim într-o societate care se află într-o continuă schimbare, trăim pe fugă, suntem suprasolicitați și avem senzația că nu ne mai identificăm cu viața noastră personală și profesională.

În acest context, în anul 2021 a fost depus de către Colegiul Național Mihai Eminescu, printr-un mini-grant TOLI Institute, un proiect colaborativ cu Liceul Teoretic Aurel Lazăr, care, prin activitățile sale comune și individuale, să contribuie la formarea unor deprinderi la elevi privind studierea istoriei locale.

Proiectul Oradea, oraș multicultural / Patrimoniul local – bijuteria identității naționale (Oradea multicultural city / Local heritage the jewel of national identity)este, așadar, un proiect colaborativ desfășurat de Colegiul Național Mihai Eminescu – prof. coordonator subsemnata, Daniela Sopota, și Liceul Teoretic Aurel Lazăr – prof. coordonator Livia Ghiurcuța, și are drept scop valorizarea patrimoniului cultural al acestei urbe de la granița de vest a României, patrimoniu la care și-au adus un însemnat aport evreii orădeni.

Fără a scoate din context și celelalte etnii care locuiesc în acest multicultural oraș, un veritabil „cuib de cultură”, proiectul, prin activitățile sale, promovează pacea, respectarea drepturilor și libertăților omului, respectul față de valorile trecutului, promovează, de asemenea, toleranța, empatia, responsabilitatea și cetățenia activă, pentru a oferi tinerilor o imagine cât mai apropiată de adevărul istoric.

De asemenea, activitățile s-au dorit a fi o alternativă la discursul oficial, care să le ofere elevilor oportunitatea de a studia, analiza, evalua ceea ce a fost bun sau rău în istoria noastră recentă și de ce nu trebuie să repetăm greșelile trecutului.

Mai mult ca oricând, în multitudinea de informații accesibile copiilor atât de ușor, este necesară intervenția profesorului, către o îndrumare profesională, corectă, formativă.

Fiecare dintre cele două școli implicate în parteneriat a desfășurat și diseminat diverse activități pentru realizarea obiectivelor specifice propuse, fiecare activitate fiind focalizată pe un anumit domeniu astfel încât să se atingă o plajă cât mai largă: literatură, arhitectură, religie, simbolistică, arte vizuale, cimitire, viața de dincolo de Auschwitz și, nu în ultimul rând, gastronomie.

Proiectul a cuprins șase obiective care au vizat competențe specifice pe care elevii să le dobândească la final, și anume: cunoașterea adevărului istoric pentru a putea adopta poziții clare, fără ură și părtinire față de evenimentele care au marcat profund umanitate secolului al XX-lea aflată la răscruce de timp și fapte, să înțeleagă și să promoveze valorile locale, naționale și universale în contextul istoric actual, să poată să selecteze, din diferite surse, informații despre evenimente, oameni și procese derulate în secolul anterior și, nu în ultimul rând, să se cunoască și să se redescopere pe ei, să își valorifice abilitățile și să își dezvolte aptitudinile care nu pot fi fructificate în totalitate în clasă, prin orele de curs.

Activitățile desfășurate pe parcursul unui an de zile au fost multiple și ele au fost evidențiate în luna iunie 2022 la Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Oradea, în cadrul unei întâlniri comune a grupurilor țintă a celor couă instituții de învățământ, a cadrelor didactice coordonatoare, a colaboratorilor.

Activitatea principală este simpozionul școlar – referate și proiecte, intitulat Oradea – etnie, națiune, confesiune (Oradea ethnicity, nation,  confession), prin care elevii, profesorii, invitații vor prezenta materiale despre cultura și civilizația evreilor, Holocaustul european și Holocaustul local.

Este important ca elevii să cunoască trecutul pentru a privi cu responsabilitate, toleranță și multă înțelepciune viitorul.

În același timp, artele vizuale au luat în considerare exprimarea liberă a sentimentelor, empatiei dar și toleranței față de tot ce s-a întâmplat în secolul extremelor, prin tot ceea ce s-a realizat de-a lungul proiectului.

Concluzionând, a fi profesor nu înseamnă doar pregătirea pentru orele de la catedră; a fi profesor înseamnă a învăța împreună cu formabilii, cu elevii, dincolo de zidurile școlii, pentru a crea împreună cu tânăra generație un viitor în care societatea, oamenii să conviețuiască în liniște și pace, pentru o dezvoltare armonioasă și o educație de calitate durabilă.

O parte din lucrările generate de acest proiect vor fi reunite într-un e-book, în curs de apariție la Editura Didactica Militans a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor.

prof. DANIELA SOPOTA, Colegiul Național Mihai Eminescu, Oradea

prof. dr. LIVIA GHIURCUȚA, Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Oradea

Surtsă imagini: fototeca personală Daniela Sopota

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s