Gramatică pe gustul elevilor

Cu încredere în Dumnezeu și cu o muncă asiduă, am reușit să realizez acest auxiliar împreună cu colega și prietena mea, Olimpia Ciuciu. Acest auxiliar a însemnat pentru mine o mare dorință, dar și o provocare, deoarece întotdeauna am căutat să promovez și să aplic la clasă idei inovatoare, care să se plieze pe specificul elevilor.

Am încercat să le stimulez curiozitatea şi dragostea de învăţare prin elaborarea unor fișe de lucru interactive, fișe ce se vor regăsi în auxiliarul intitulat Gramatică – Teorie și aplicații. Lucrarea le este destinată în primul rând elevilor de clasa a IV-a.

Caietul conține exerciții care vizează îmbogățirea vocabularului, exerciții de limbă ce vizează însușirea conținuturilor referitoare la părțile de vorbire și de propoziție și, nu în ultimul rând, exerciții ce vizează dezvoltarea creativității și imaginației elevilor.

De subliniat este faptul că acest auxiliar reprezintă un instrument extrem de eficient și util pentru elevi și poate fi utilizat atât la școală, în cadrul lecţiilor de Limba și literatura română, acasă, pentru activitatea independentă, cât și în vederea pregătirii elevilor de clasa a IV-a pentru participare la anumite concursuri școlare.

Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la clasă indiferent de manualul selectat în activitățile de predare-învățare. Prezentul auxiliar include noțiuni teoretice, exerciții aplicative și evaluări.

Apărută sub egida editurii Casei Corpului Didactic, auxiliarul didactic Gramatică – Teorie și aplicații a văzut lumina tiparului în luna august, anul curent. Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română (clasele a III-a și a IV-a), aprobată prin O.M.E.N. nr. 5003/2.12.2014.

Sursă imagine: fototeca personală Titiana Vesa

prof. învățământ primar TITIANA VESA,

Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s